<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: MAKERS

#0337: No Isolation

Gjest: Karen Dolva

CEO & gründer

No Isolation


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med CEO i No Isolation, Karen Dolva. I Norge er mer enn 680 mennesker plaget av ensomhet. No Isolation reduserer ufrivillig ensomhet og sosial isolasjon gjennom å utvikle digitale kommunikasjonsløsninger. Karen forteller i episoden hvordan avatar-roboten AV1 kan hjelpe med å sosialisere barn som av ulike grunner ikke kan gå på skolen.

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
Hjelper mennesker ut av ensomhet og lager fantastiske produkter

Hva fokuserer du på innen tech?
Mitt felt er UX, eller user experience, og hvordan man gjennom prosesser kan teste seg frem til løsninger som virkelig fungerer.

Hvorfor er det spennende?
Fordi det er magisk at vi fortsatt i dag har oppdaget så lite av mulighetsrommet - det er som om vi får være oppdagere igjen

Dine egne relevante prosjekter siste året?
Akkurat nå forsøker jeg å finne midler til et forskningsprosjekt som skal gjøres av Marit Haldar, professor ved OsloMet

Dine andre favoritteksempler på tech internasjonalt og nasjonalt?
Bumble er et spennende selskap som har klart å gå fra dating til møter - via enkle grensesnitt og god kommunikasjon

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Kreatvitet og problemløsning

SME

This is what you will learn:

User experience
Tele present
KOMP
AV1
I Norge er det over 6000 langtidssyke barn til enhver tid. AV1 er en avatar som er en representasjon av deg selv. Gjennom roboten kan barnet se alt, høre alt og snakke med vennene sine. Det gjør at personen kan være med i øyeblikket uten å være der fysisk.

- Karen Dolva

Recommended literature:
Podkasten "Brukbart"

This is No Isolation

No Isolation er en norsk oppstartsbedrift grunnlagt i oktober 2015. Oppdraget til No Isolation er å redusere ufrivillig ensomhet og sosial isolasjon gjennom å utvikle kommunikasjonsløsninger som hjelper de som er rammet.