<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: LØRNSOC

#0338: Tverrfaglig brobygger

Gjest: Kristian Bruarøy

Daglig leder

Bridj


Med Vert Silvija Seres

 I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Daglig leder i Bridj, Kristian Bruarøy, om hvordan du kan lære kundene dine til å vite hva de vil ha. Bridj er et norsk selskap fra Bergen med en ekspertise i verdensklasse innen OTT og videostreaming. I podcasten gir Kristian sine synspunkt på hvorvidt vi kan konkurrere med Netflix. Kristian og Silvija diskuterer også hvordan vi kan gå frem for å optimalisere samspillet mellom innhold, teknologi og forretning.

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i medie-tech?
Journalist siden 16-årsalderen. Endte opp i TV 2 etter lokalavis, Forsvarets Forum og TV-studier i Volda. Har et bredt internasjonalt nettverk, mye skyldes det vi gjorde med web-TV/TV 2 sumo, som fikk stor oppmerksomhet internasjonalt.

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
Rådgi medieselskaper slik at samspillet mellom Innhold - Teknologi - Forretning henger best mulig sammen. Metoden fungerer fint også på andre selskaper. Jeg var heldig og fikk til et forskningsprosjekt sammen men Mohn-senteret for Innovasjon og Regional utvikling ved Høyskolen i Bergen. Temaet var «tverrfaglighet» og hvordan man kan jobbe med det i selskaper.

Hva fokuserer du på innen medie-tech?
Jeg har mye av erfaringen min fra video-streaming. I dag jobber jeg mye som rådgiver for startups.

Hvorfor er det spennende?
Det fine her er jo at både teknologi og metode er overførbare til andre industrier. Mediebransjen er også attraktiv.

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?
I bygging av brukergrensesnitt for eksempel. Her er det mange meninger, men en får jo ikke svar før en begynner å prøve det ut.

Dine egne relevante prosjekter siste året?
Tverrfaglig-prosjektet. Og så håper jeg å ha hjulpet flere andre sine prosjekter i riktig retning. Mange gode selskaper i Mediekuben.

Dine andre favoritteksempler på medie-tech internasjonalt og nasjonalt?
Jeg synes mye i Bergen by er inspirerende å se til. Jeg liker de selskapene som springer ut av «dette er vår pain, og dette må vi finne en løsning på».

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Til det tverrfaglige vil jeg spesielt si: Teknologene må tilegne seg enda bedre kommersiell forståelse. Vi gjør en stor feil for AS Norge om ikke kunnskapen overføres bedre mellom deres ulike disipliner.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
Innen medieteknologi er det flere som har sagt «What, another one? What’s about Bergen, is that the centre of the universe?». Jeg tror vi innen dette feltet kan mye fordi vi er store mediebrukere hver og en av oss. Vi er gode på å identifisere hverdagsproblemer i mange industrier. I Norge er vi derimot ikke verdensmestre i det å ta konsumentprodukter ut. Der er eksempelvis Sverige bedre enn oss på det digitale.

Et favoritt fremtidssitat?
Sikkert oppbrukt, men jeg bruker veldig ofte selv sitatet fra Steven Segal-filmen Kapring i høy hastighet: «Assumption is the mother of all fuck ups».

Dette LØRNER du:

Brukergrensesnitt Kommunikasjon Abonnementsløsninger
Svært ofte kan ideer fra den ene siden bli slått ned av fagkyndige på den andre siden. Det er fordi det ikke ikke er gjort tidligere. Det å bli utfordret innen fagfeltet må samtidig gjøres på riktig måte.

Kristian Bruarøy

Anbefalt litteratur
Kurs: Machine Learning av Andrew Ng fra Stanford Serie: Halt and Catch Fire

Dette er Bridj

Bridj AS er et konsulentfirma fra Bergen, spesialisert mot mediebransjen og andre selskaper som trenger veiledning gjennom digitaliseringsprosesser. Når det gjelder videostreaming og OTT-virksomhet har Bridj AS ekspertise i verdensklasse, inkludert teknologi, produkt- og konseptutvikling, forretningsutvikling, innholdsstrategier, rettighetsanskaffelse og inntektsgenerering.

Refleksjon

Norske og nordiske medievaner skiller seg fra andre land. På bakgrunn av hvordan mediebransjen påvirker deg i hverdagen, hvordan ønsker du at den skal utvikle seg videre i fremtiden, og på hvilken måte?