<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: REGTECH

#0340: Livet - en strøm av hendelser

Gjest: Jonas Slørdahl Skjærpe

IT direktør

NAV


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med IT-direktør i NAV, Jonas Slørdahl Skjærpe, om hvordan deres nye plattform kan levere bedre arbeids- og velferdstjenester til Norges befolkning. Silvija og Jonas diskuterer hvordan NAV skal være i forkant og tilby deg den tjenesten du har behov for når du trenger det - gjennom arbeidsledighet, ny jobb, sykdom, og stifting av familie. Jonas gir oss også innsikt hvordan kan dataene fra en strøm av livshendelser kan gi nye muligheter teknologiske muligheter. 

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i RegTech?
Jobbet 13 år i bank og forsikring med datafagene: masterdata-forvaltning, datavarehus, avansert analyse, kunstig intelligens etc. Ble i 2014/2015 gjort oppmerksom på teknologikonseptet Kafka. Startet i NAV i 2017 med ansvar for informasjonsplattformen, dvs. datavarehus og registrene i NAV.

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
Få flere folk i arbeid framfor å motta stønad.

Hvorfor er det spennende?
Dårlig kode eldes som fisk, god kode eldes som en god ost, mens data eldes som vin. Å sette data i sentrum for applikasjonsarkitekturen gir store muligheter for bedre, raskere og smartere tjenester til brukerne våre, samt applikasjoner som enklere kan byttes ut og endres over tid. I tillegg er det naturlig å tenke på offentlig sektor som den ultimate plattformaktøren i samfunnet. For en plattformaktør handler det om å legge til rette for positive nettverkseffekter gjennom å koble aktører i nettverket. Dette kan for eksempel være å koble en arbeidssøker med en arbeidsgiver.

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?
Hva skal det offentlige gjøre vs. det private. I hvilken grad skal det offentlige vente på en søknad eller proaktivt gi en rettighet. Hvor stor kontroll skal brukeren ha på de dataene det offentlige har om de.

Dine egne relevante prosjekter siste året?
NAV Person (vår versjon av folkeregisteret), etablering av produktområder og etablering av ny dataplattform.

Dine andre favoritteksempler på RegTech internasjonalt og nasjonalt?
- LinkedIn – på grunn av størrelsen
- Capital One – på grunn av den regulatoriske kompleksiteten de har håndtert
- New York Times – på grunn av at en nordmann er sentral (Børge Svingen)

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Programmeringskompetanse kombinert med data engineering-kompetanse (‘extract-transform-load’).

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
Vi har samlet på data i mange tiår. Mye av dette er data med god kvalitet (selv om dette må bli mye bedre). Vi fanger mange hendelsesstrømmer i dag (selv om det ikke er gjennom det teknologikonseptet jeg snakker om her). Vi har også en oversiktlig offentlig sektor som kan endre seg ganske raskt.

Et favoritt fremtidssitat?
«In the future, data will be as automated and self-service as infrastructure is today».

Viktigste poeng fra vår samtale?
Data i sentrum legger til rette for å smartere, bedre og raskere tjenester til brukerne våre. Det legger til rette for å styrke NAVs rolle som en fasilitator (plattform) på arbeidsmarkedet og i velferdssamfunnet, samt invitere inn nye aktører.

PUBLIC SECTOR

This is what you will learn:

Brukerdata Digitale tvillinger Velferdsteknologi Offentlige tjenester Strømmingsplattformer
Dårlig kode eldes som fisk. God kode eldes som en god ost, men data eldes som vin. Det å sette data i sentrum for applikasjonsarkitekturen gir store muligheter for bedre, raskere og smartere tjenester til brukerne våre samt applikasjoner som enklere kan byttes ut og endres over tid.

- Jonas Slørdahl Skjærpe

Recommended literature:
Jay Kreps Ben Stopford, Designing Event Driven Systems Martin Kleppmann, Designing Data-Intensive Applications

This is NAV

NAV (Arbeids- og velferdsforvaltningen, opprinnelig Ny arbeids- og velferdsforvaltning) består av den statlige Arbeids- og velferdsetaten (herunder Arbeids- og velferdsdirektoratet) og de delene av kommunenes sosialtjenester som inngår i de felles lokale kontorene. Lederen for NAV har tittelen arbeids- og velferdsdirektør. NAV forvalter en tredel av statsbudsjettet gjennom ordninger som dagpenger, arbeidsavklaringspenger, sykepenger, pensjon, barnetrygd og kontantstøtte, og alle innbyggerne er brukere. Det er lokale NAV-kontorer i alle norske kommuner.