<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: FINTECH

#0342: Prosessplattform for digitalisering på rekordtid

Gjest: Anne Line Grepne

Daglig leder of Stacc Flow


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Daglig Leder av Stacc Flow, Anne Line Grepne, om hvordan de hjelper banker og andre finansselskaper med å lykkes med digitalisering, raskt. I denne podcasten får vi lære mer om begrepet fintech, og hva som legges i det, fra en som jobber på dette feltet. Silvija og Anne Line diskuterer også hva som er viktig å fokusere på, om en bedrift skal klare å tiltrekke seg de beste hodene innenfor bransjen.
Full transcript (Available soon)

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i fintech?
39 år gammel siviløkonom fra Bergen. God på prosjekt- og prosess-forbedring og strategi- og organisasjonsutvikling. Var så vidt involvert i oppstarten til Finance Innovation og ble fascinert av skjæringsfeltet mellom forretning og teknologi, tempoet og engasjementet i bransjen, og jeg så hvor viktig det er å dele kompetanse på tvers av disse fagområdene.

Hva gjør dere på jobben?
Stacc Flow er en prosess-plattform som gjør banker og andre finansselskaper i stand til å lykkes med digitalisering ekstremt raskt. Vi jobber med digitalisering, orkestrering og prosessering av ulike arbeids-flyter, system-støtte og økt automatisering av viktige forretningsprosesser.

Hva er de viktigste konseptene i fintech?
Lage gode tjenester til folk, løse problemer man frem til nå har hatt lite tilfredsstillende løsninger på, skape nye forretningsmodeller, forenkle og forbedre prosesser.

Hva synes du er de mest interessante kontroversene?
Bl.a. hvordan vi kan sikre at regulatoriske myndigheter er på ballen tidsnok og på riktig måte. I tillegg tror jeg det fremover vil bli mer fokus på hvordan fintech-selskaper i større grad kan være pådrivere i det grønne skiftet. 

Dine egne prosjekter innen fintech? 
I Flow jobber vi med mange spennende prosjekter nå. For å skalere i ønsket og mulig fart ser vi at vi trenger å jobbe mer sammen med andre, i ulike partnerskaps-modeller. For å lykkes med dette jobber vi med å gjøre plattformen vår enda mer partner-vennlig, og vi får opp vår interne struktur-kapital i form av opplæringsmateriell, referanser osv.

Har du andre gode eksempler på fintech internasjonalt og nasjonalt? 
Klarna, imove, wasteIQ, Monobank, Vipps, Dealflow og Quantfolio. 

Hvordan pleier du å forklare fintech?
Hørte akkurat på David Baum fra Finstart Nordic i denne podkasten. Jeg synes han hadde en ganske god og tydelig forklaring: bruke avansert teknologi for å gjøre finansielle tjenester på en ny og bedre måte enn de store, etablerte aktørene.

Er det noe vi gjør her i Norge som er unikt?
Vi er et digitalt folkeslag, vi har et lite marked og er litt beskyttet fra en del store aktører, noe som gjør at det kanskje blir litt lettere å hive seg frempå, teste ut nye ting. Veien mellom regulerende myndighet og sektoren er forholdsvis kort, det er også et fortrinn.

Et fremtids-sitat?
“The future's so bright I gotta wear shades.”

Viktigste poeng om fintech fra vår samtale?
Sjekk ut alt det spennende som skjer i fintech, blant annet hos Stacc!

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:Teknologi bidrar både positivt og negativt til miljøet, men hvordan kan teknologi få oss til å ta gode valg som er bra for samfunn og miljø?

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
SME

This is what you will learn:

Prosessplattform Regulering Bankinnovasjon
Fintech lage gode tjenester til folk, det løser problemer man frem til nå har hatt lite tilfredsstillende løsninger på og skaper nye forretningsmodeller.

- Anne Line Grepne

This is Stacc Flow

Stacc kombinerer finansiell teknologi, design og strategisk kunnskap. Stacc tilbyr kundene sine en dynamisk og robust infrastruktur hvor man kan bygge og drive virksomheten sin digitalt, og koble sammen alt man trenger. Stacc Flow er en prosess-motor i sanntid som muliggjør orkestrering av mikro-tjenester, og gjør det mulig for kundene å transformere forretnings-prosessen fra gamle systemer til en fullstendig transparent prosess. I sin fulle helhet utgjør Stacc en unik løsning, som gir analyse og prognoser for SMB-virksomheter. Plattformen gjør det mulig for rådgivere å administrere rådgivning av høy kvalitet med dyp innsikt i likviditet, kontantstrøm og generelle forretnings-situasjoner.