<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: FINTECH

#0343: Fintech handler om mennesker, ikke teknologi

Gjest: Ingeborg Faye Vågsholm

Forretningsutvikler of Stacc Flow


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med forretningsutvikler i Stacc, Ingeborg Faye Vågsholm, om hvorfor det er viktig å være nysgjerrig og tørre å prøve ut nye ting i arbeidet med å skape gode kundeopplevelser i en digital verden. Silvija og Ingeborg diskuterer også om, og i så fall hvor, det går en grense mellom bruk av mennesker og bruk av systemer, når man skal skape en god kundeopplevelse.
Full transcript (Available soon)

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i fintech?
Jeg har siden starten av karrieren jobbet med prosess-forbedring og kontinuerlig forbedring, og litt tilfeldig har jeg jobbet mye med bank og forsikring. Utallige prosjekter og initiativ har møtt den berømmelige «IT-veggen», og det er frustrerende å se et stort potensial forbli ubenyttet fordi det er for dyrt eller tar for lang tid å utvikle en løsning. Dette gjorde at jeg ble mer interessert i fintech og alle mulighetene som finnes her..

Hva gjør dere på jobben?
Jeg er på vei inn i Stacc fra en lederrolle i Sbanken, og jeg gleder meg til å bli bedre kjent med Stacc fra innsiden. Fra sommeren av skal jeg ha ansvar for forretnings- og organisasjonsutvikling på tvers av selskapene i Stacc.

Hva er de viktigste konseptene i fintech? 
Mange tenker kanskje på fintech som ny og spennende teknologi, men jeg vil påstå at teknologien ikke er det viktigste – det er hvordan den brukes på nye måter. 

Hvorfor er det så spennende?
Det gjør det enklere å knytte sammen tjenester og utveksle data, som igjen er med på å skape nye tjenester, nye forretningsmodeller og store forenklinger for bedrifter og folk flest.

Hva synes du er de mest interessante kontroverser? 
Autonome team versus direktestyrt ledelse. Partnerskap versus det å bygge alt selv. 

Dine egne prosjekter innen fintech? 
Det første prosjektet mitt i Stacc blir først og fremst å bli kjent med kundene, plattformen og organisasjonen. De tenker utrolig spennende rundt hvordan man leverer teknologi til sektoren. 

Dine andre favoritt-eksempler på fintech internasjonalt og nasjonalt?
Vipps og Klarna. I tillegg liker jeg Joyn og Transferwise. 

Hvordan pleier du å forklare fintech?
Fintech handler om hvordan vi bruker teknologi innovativt – enten ved å løse problemer som ikke har vært løst før, eller ved å løse et problem på en ny og bedre måte.

Er det noe vi gjør her i Norge som er unikt?
Bankene nyter generelt høy tillit og har en lang tradisjon for å samarbeide godt internt og med myndighetene. I like modeller med høy tillit kan man få til litt magi, som for eksempel finans-klyngene i Bergen, Oslo og Trondheim. Det skjer også mye spennende i Asia og USA.

Har du et sitat du liker spesielt godt?
«Det er i motbakke det går oppover».

Viktigste poeng om fintech fra samtalen vår?
At teknologien egentlig ikke er det viktigste i fintech. Det er hvilke problemer den løser – og hvordan. 

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:Utviklingen av finanseteknologien går raskt, og de siste årene har det vært en stor økning i fintech-bedrifter som spesialiserer seg på å ta kunder og markedsandeler fra de tradisjonelle bankene. På hvilken måte kan banker sørge for at de ikke blir overflødige i fremtiden?

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
SME

This is what you will learn:

Kundeopplevelser Selvbetjening = velbetjent? Autonome team
Jeg vil påstå at ikke teknologien er det viktigste, men heller hvordan teknologien nå benyttes på helt nye måter. Et eksempel på dette kan være hvordan ulike API-er har gått fra å være noe kun de mest tekniske av oss sitter med, til å bli nesten like vanlig som stikkontakter.

- Ingeborg Faye Vågsholm

This is Stacc Flow

Stacc kombinerer finansiell teknologi, design og strategisk kunnskap. Stacc tilbyr kundene sine en dynamisk og robust infrastruktur hvor man kan bygge og drive virksomheten sin digitalt, og koble sammen alt man trenger. Stacc Flow er en prosess-motor i sanntid som muliggjør orkestrering av mikro-tjenester, og gjør det mulig for kundene å transformere forretnings-prosessen fra gamle systemer til en fullstendig transparent prosess. I sin fulle helhet utgjør Stacc en unik løsning, som gir analyse og prognoser for SMB-virksomheter. Plattformen gjør det mulig for rådgivere å administrere rådgivning av høy kvalitet med dyp innsikt i likviditet, kontantstrøm og generelle forretnings-situasjoner.