<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: FINTECH

#0346: Byggeklossene som opprettholder tilliten i E-signaturer

Gjest: Rune Synnevåg

CTO og med-gründer

Idify Norge


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med CTO og med-gründer av Idfy Norge, Rune Synnevåg, om API-er som hovedsakelig brukes for identifisering og signering, og hvordan det etterhvert også vil bli et økosystem rundt dette. Idfy har utviklet en programvareplattform for digitale tillitstjeneister som sikrer identifisering, signering, forsegling og arkivering. I episoden deler Rune sine synspunkt på hvordan fremtiden vil se ut når det kommer til identifisering og signering. Han forteller også om hvordan slike løsninger skapes og utvikles i dag.

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i fin-tech?
Jeg er CTO i Idfy Norge, med ansvar for utviklingen av våre produkter/API-er. Min interesse kom da vi etablerte Idfy og vi fikk en del større kunder/prosjekter i finans-bransjen. Vi så at produktene vi hadde passet veldig bra å bygge på for å lage løsninger for Bank og Finans og spesielt for nye aktører/startups som ønsker å utfordre de tradisjonelle.

Hva gjør dere på jobben?
Vi lager API-er som hovedsakelig brukes for identifisering og signering, men etterhvert også et økosystem rundt dette. Mitt ansvar er å være arkitekt og planlegge hva vi skal lage og hvordan.

Hvorfor er det spennende?
Det er spennende fordi det er et bra tempo, samt at det har fått en del oppmerksomhet og dermed ressurser i det siste. Norge/Skandinavia er også tidlig ute på en del områder (nettbank, mobilbetaling, elektronisk signering av lån etc).

Dine egne prosjekter innen fin-tech?
Vi lager byggeklosser som brukes av mange norske fin-techs (Fronteer,Kameo, Fundingpartner, Kredd), jeg var også arkitekt på Norges første PSD2 konto-betalingsprosjekt for Nordea der vi laget direkte betaling fra konto. Før helgen så gikk vi live med vårt nyeste produkt Depositum. Dette er et samarbeid med Easybank og gjør det mulig å opprette depositumskonto automatisk ved opprettelsen av leiekontrakt. Vi håndterer også tilbakebetaling og utbetaling av depositumet i ettertid. Dette har vært et veldig spennende prosjekt og vi tror dette kan gi store besparelser for utleie-bransjen

Dine andre favoritt-eksempler på fin-tech internasjonalt og nasjonalt?
Stripe er en mine favoritter fordi de ikke jobber direkte med sluttkunder, men har sett at det er et marked i å lage gode API-er som løser utfordringen med nettbasert betaling og gjør dette lett for utviklere som ønsker å bruke det i sine løsninger. 

Hvordan pleier du å forklare fin-tech?
Selskaper som ved hjelp av IT og teknologi forsøker å lage nye/forbedre tjenester innen Bank og finans.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
Norske forbrukere er ganske uredde for å ta i bruk ny teknologi, samt at de gjerne har mer penger å rutte med og dermed er mer interessert/uredd for å ta i bruk nye løsninger.

Et fremtids-sitat?
Jeg er ikke så god på å spå fremtiden, men jeg tror at de som lykkes i fin-tech er dem som skjønner betydningen av gode API-er og bygge støtte for at andre kan integrere seg mot dem, samt evner og se hvordan systemer kan spille hverandre gode.

Dette LØRNER du:

BankID Finance innovation “API” - Application Program Interface
Norske forbrukere er ganske uredde for å ta i bruk ny teknologi, samt at de gjerne har mer penger å rutte med og dermed er mer interessert/uredd for å ta i bruk nye løsninger.

Rune Synnevåg

Anbefalt litteratur

Dette er Idify Norge

Idfy leverer digitale løsninger for risiko og det å beskytte seg mot svindel, og behandler en million profiler hver dag for mer enn 150 selskaper. Disse inkluderer de mest kjente navnene innen fin-tech, P2P handel, forsikring, telecom, og e-commerce. Idfy sine proprietære systemer er bygd på det siste innen maskin-læring, basert i deteksjon, maskin-syn og teknikker for godkjenning av identitet. Disse systemene fanger opp nye bedragerier, samt svindel som tidligere fikk passere uoppdaget, og holder selskapets kunder, deres kunder og ansatte trygge.

Refleksjon

De nye løsningene innenfor bankverdenen sammenkobler alle aktørene og skaper en enklere måte å benytte banktjenester på. I Norge og Skandinavia er vi flinke til å stole på hverandre for å få til et slikt system, men hvilke forhåndsregler må tas før man før slike sammenkoblede tjenester som kan være digitale farer for privates finansielle liv?