<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: EDTECH

#0348: Digitale verktøy på fagets premisser

Gjest: Kristin Skage

Digital pedagog of Bergen Kommune


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med digital pedagog i Bergen Kommune, Kristin Skage. Som digital pedagog er Kristin sin viktigste oppgave å gi elever trygghet. I episoden forteller Kristin hvordan hun bruker digitale verktøy for å fremme elevenes læring. Hun forteller også om viktigheten av å bruke teknologien der den passer, på fagets premisser og for å styrke læringen.

Full transcript (Available soon)

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
Det viktigste vi gjør i jobben er å gi elevene trygghet. Elevene skal være trygge på skolen, oppleve positive og trygge voksne. Da trives de og da lærer de. Viktig å styrke den sosial kompetanse og ikke minst legge til rette for at det kan skapes gode relasjoner både mellom lærer/elev, elev/elev og lærer/foresatte. 

Hva fokuserer du på innen edtech?
I forhold til det at elevene skal være trygge på skolen, så synes jeg at omvendt undervisning er supert. Dette er mulig nå som det både finnes mange ferdige videoer og det er lett å lage selv. Elever har uttalt at de synes det er godt å komme på skolen og vite hva vi skal jobbe med i mattetimene. Samtidig gir digitale verktøy mange muligheter til at elever kan få vist hva de kan, ikke minst de som ikke sier så mye i timene eller ved gruppearbeid. 

Hvorfor er det spennende?
Det finnes så utrolig mange muligheter - for å fremme læring - motivasjon, ulike måter å få vist hva de kan (eksempel med jente som leverte måltest i matematikk som video) , raskere tilbakemelding (instrumentell når det er ønsket og/eller lydfiler, videoer osv). - kontakter ut i verden, bevisst andre kulturer - virkelighetsnært. Har hatt prosjekt med Iolani School på Hawaii i tre år. I utgangspunktet var dette knyttet til matematikk, men er blitt mye bredere. 

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?
Nei til mobiler i skolen (Er mange ulike tilnærminger til dette) Hvorfor 1:1? (Forskning på samarbeid, hvis ikke skolene er bevisst bruken går det utover samarbeidet)

Dine egne prosjekter siste året?
- Flyttet inn på ny moderne skole med fleksible arealer - krever en annen pedagogikk som jeg mener gir utrolig mange muligheter
- Kurser lærere i Bergen Kommune i bruk av digitale verktøy
- Samarbeid med skole på Hawaii
- First Lego League Dine andre favoritteksempler på edtech internasjonalt og nasjonalt? AR og VR og mulighetene dette kan gi. 

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Kritisk tenkning, problemløsningevner, kreativitet & samarbeid

En favoritt edtech sitat?
“Digitale ressurser gir selv det stilleste barn en stemme!” “Technology Gives The Quietest Student A Voice.” – Jerry Blumengarten.

Viktigste poeng fra vår samtale?
Digitale verktøy gir muligheter for alle elever, brukt på riktig måte.

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:Når blir det normativt at de digitale verktøyene blir såpass gode at all undervisning er digitalisert i klasserommet? Og vil fremtidens høyere utdanning kunne gjennomføres fra stua med online forelesninger? Betyr digitale klasserom døden for de fysiske universitetsbyggene for fremtiden?

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
PUBLIC SECTOR

This is what you will learn:

Digital pedagogikk Sosial kompetanse Omvendt undervisning
Det er viktig at hver enkelt elev føler at han/hun er blitt sett hver dag. Når dette er på plass, først da kan vi legger til rette for elevenes læring - på deres premisser. Elevene skal være aktive i egen læring.

- Kristin Skage

This is Bergen Kommune

Over 18.000 mennesker jobber i Bergen kommune, og kommunen er den klart største arbeidsgiveren i regionen. Oppdraget til Bergen kommune er å levere gode tjenester til innbyggerne i Bergen. Dette skjer ved å oppdatere hjemmesiden med oversikt over kulturliv, planer i kommunen, kart, kommunens arealforvaltning mm.