<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: ENERGYTECH

#0350: Field of the Future – fremtiden starter i dag

Gjest: Camilla Leon

Leder av teknologiutvikling og digitalisering of Aker BP


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med leder av teknologiutvikling og digitalisering i prosjektorganisasjonen hos Aker BP, Camilla Leon. Camilla har hele karrieren jobbet i oljebransjen - en bransje preget av mye kompleksitet. I episoden forteller Camilla hvordan Aker BP implementerer fremtidens teknologi, samt hvordan man effektivt kan drive fjernstyring i oljebransjen fremfor å sende folk offshore.
Full transcript (Available soon)

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i energy-tech?
Jeg er 40 år og har jobbet i oljeindustrien hele karrieren, både utenlands og i Norge. Jeg jobber i Aker BP som leder av teknologiutvikling og digitalisering i prosjektorganisasjonen i Aker BP.

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
Det viktigste vi gjør er å utfordre måten vi tenker og jobber på for hele tiden å bli bedre. Vi ønsker å skape entusiasme og gode arenaer for diskusjon og utfordring.

Hva fokuserer du på innen energy-tech?
Jeg er så heldig at jeg får jobbe med utvikling og implementasjon av fremtidens teknologi, både hardware og software.

Hvorfor er det så spennende?
Jeg ser at det er mange teknologier som er tilgjengelig for å tas i bruk i dag, og så gjelder det å gå etter de mulighetene som passer for oss. Men det er lett å overvurdere effekten på kort sikt og undervurdere effektene på lang sikt.

Dine egne relevante prosjekter siste året?
Det siste året har jeg blant annet fått jobbe med Cognite på ulike prosjekter. I tillegg til at de er faglig dyktige kom de inn med et forfriskende mindset som smitter.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
For det første tror jeg det er viktig å holde seg oppdatert på mulighetsrommet på teknologisiden, og lære på tvers av industrier. For det andre tror jeg også at industrisamarbeid er viktig, og at disse evner å bevege industriløsninger såpass fort fremover at vi faktisk får verdi ut av det.

Er det noe vi gjør her i Norge som er unikt?
Kombinasjonen av at det er mange spennende teknologiselskaper i Norge og kunder som tør å satse på disse.

Et favorittsitat om fremtiden?
Fremtiden starter i dag.

Viktigste poeng fra vår samtale?
At oljeindustrien er en industri spekket med spennende teknologi, og vi trenger å samle smarte hoder som tør å komme med nye ideer slik at vi fortsetter å utfordre det etablerte.

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:Det kan være viktig å samarbeide på tvers av industrier for å få utnyttet teknologien maksimalt. Ligger det fortsatt mye uutnyttet potensial i teknologien, og hvordan skal vi i så fall sørge for å benytte oss av det?

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
ENTERPRISE

This is what you will learn:

HMS Fjernstyring Autonomi Oljebransjen
Det viktigste vi gjør er å utfordre måten vi tenker og jobber på for å bli bedre. Oljeindustrien er en industri spekket med spennende teknologi og vi trenger å samle smarte hoder som tør å komme med nye tankesett slik at vi fortsetter å utfordre det etablerte.

- Camilla Leon

Recommended literature:
LØRN.TECH

This is Aker BP

Aker BP ASA er et norsk aksjeselskap etablert av Aker, BP og Det norske oljeselskap i 2016 gjennom en fusjon. Aker BP er et fullverdig oljeselskap med en rekke aktiviteter innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Målt i produksjon er Aker BP et av de største uavhengige børsnoterte oljeselskapene i Europa