<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: ARTTECH

#0352: Fremtiden er analog

Gjest: Alexander Refsum Jensenius

Førsteamanuensis ved Institutt for musikkvitenskap of UiO


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med førsteamanuensis ved Institutt for musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo, Alexander Refsum Jensenius. Alexander er utdannet innenfor musikkteknologi og jobber for tiden med å bygge opp et nytt forskningssenter hvor de skal samle 50 forskere som jobber mellom musikk, psykologi og informatikk. I episoden snakker Alexander om hva vi kan finne når vi analyserer folks dansebevegelser. Han forklarer også hva en selvspillende gitar er.
Full transcript (Available soon)

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?

Akkurat nå holder jeg på å bygge opp et nytt forskningssenter, et såkalt senter for fremragende forskning. Her samler vi 50 forskere som jobber mellom musikk, psykologi og informatikk.

Hva fokuserer du på innen din teknologi?

Jobber med å gjøre musikkteknologien mer menneskevennlig og menneskesentrert.

Hvorfor er det spennende?

Fordi musikk er noe som betyr veldig mye for veldig mange mennesker, og vi er med på å skape helt nye musikkopplevelser.

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?

Selv om vi i dag har veldig god musikkteknologi, velger mange hodetelefoner og musikkspillere med relativt dårlig lyd. Det viser at det ikke alltid er kvalitet som teller mest for folk.

Dine egne relevante prosjekter siste året?

NM i stillstand og selvspillende gitarer.

Dine andre favoritteksempler på din teknologi internasjonalt og nasjonalt?

Shazam, ROLI Seaboard og Aftershokz.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?

Mer kunnskap om menneskelig kognisjon.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?

Humaniora og kunst står relativt sett sterkere i Norge enn mange andre steder. Dette tror jeg er veldig viktig for fremtidens teknologi.

Et favoritt fremtidssitat?

Fremtiden er analog.

Viktigste poeng fra vår samtale?

Teknologi lages av og for mennesker.

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:Hva kan roboter som lager musikk bidra med i et samfunnsperspektiv? 

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
RESEARCH

This is what you will learn:

MIDI RITMO Selvspillende gitarer Lyd og bevegelse
Vi tror at lyd og bevegelse er koblet sammen i hjernen vår, så musikk og bevegelse har ikke skiller

- Alexander Refsum Jensenius

Recommended literature:
http://cdm.link/

This is UiO

Institutt for musikkvitskap er det største musikkvitskaplege miljøet i Norden. Instituttet gir forskingsbasert undervisning på alle nivå innenfor et brett spekter av musikkvitenskapelige tema og perspektiv.