<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: DEFTECH

#0354: DEFTECH: Morten Nakjem: Selvkjørende minerydder

Gjest: Morten Nakjem

Forskningsleder

FFI


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med forskningsleder ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), Morten Nakjem. Morten utdannet seg først til å bli bilmekaniker, men skjønte fort at han måtte ha mer utdannelse for å kunne delta i utvikling av avansert teknologi. Morten er nå ansvarlig for teknologiutvikling rettet mot sjøforsvarets fremtidige ubemannede minerydding. I episoden forteller Morten hvordan FFI bruker autonome, ubemannede systemer til å rydde miner samt viktigheten av å gi teknologien nytteverdi så den bidrar til å forme fremtidens forsvar.

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?

Vi jobber med å utvikle konsept og teknologi for fremtidig maritim minerydding, basert på utstrakt bruk av autonome ubemannede systemer - USV og AUV.

Hva fokuserer du på innen teknologi?

Det er å gi teknologien nytteverdi slik at den øker Forsvarets operative kapabilitet.

Hvorfor er det spennende?

Det er spennende å se at teknologien vi utvikler blir tatt i bruk, og at vi er svært delaktig i å forme fremtidens forsvar.

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?

Sjøforsvaret har lange tradisjoner hvor plattformen/marinefartøyet har hovedfokus, og offiserene identifiserer seg med sine fartøy. Overgang til ny teknologi hvor autonome, ubemannede systemer blir hovedfokus har blitt oppfattet som kontroversielt av de operative og skaper usikkerhet. Det har vært en lang prosess for å få forståelse for at den nye teknologien har et potensiale til å løse maritim minerydding sikrere og mer effektivt.

Dine egne relevante prosjekter siste året?

Teknologisk risikoreduksjon for det fremtidige maritime mineryddingskonseptet og utvikling av teknologidemonstratorer.

Dine andre favoritteksempler på din type teknologi internasjonalt og nasjonalt?

Teknologien har relevans både sivilt og militært, som Yara Birkeland, Kongsberg Maritime Sounder USV og Hugin AUV.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?

Bli bedre på å utnytte sensorinformasjon til å få best mulig situasjonsforståelse.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?

Vårt teknologiområde har et unikt samarbeid mellom FFI, Sjøforsvaret og Norsk Forsvarsindustri.

Et favoritt fremtidssitat?

Fremtiden er ubemannet.

Viktigste poeng fra vår samtale?

Vår teknologi vil revolusjonere hvordan Sjøforsvaret rydder sjøminer.

Researcher

This what you will learn:

Autonome systemer Det selvkjørende fartøyet Odin
En av fordelene ved å bruke ubemannede båter til rydding av sjøminer er at Sjøforsvarets personell kan holdes utenfor det minefarlige området. Det gjør mineryddingen mye sikrere.

- Morten Nakjem

Recommended literature:
Made in Horten

This is FFI

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) driver anvendt forskning og utvikling for at Norge skal ha et effektivt og relevant forsvar, et sikkert samfunn og en konkurransedyktig forsvarsindustri.

Test your knowledges on this podcast, sign in for microcourse on lorn.university

Try microcourse