<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: LØRNSOC

#0355: Data som allemannsrett

Gjest: Torgeir Waterhouse

Direktør for internett og nye medier

IKT-Norge


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Direktør for Internett og Nye medier i IKT-Norge, Torgeir Waterhouse, om den nye IT-politikken. IKT-Norge er en uavhengig interesseorganisasjon som jobber for å styrke de overordnede rammebetingelsene for det digitale næringslivet. I podcasten diskuterer Silvija og Torgeir hvordan vi begynner når vi ønsker å skape forståelse for teknologi. Og hvordan blir vi egentlig en god digital nasjon?

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
Det viktigste vi gjør er å skape forståelse for teknologi. 

Hva fokuserer du på innen teknologi?
Jeg fokuserer på møtet med mennesker.  

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?
Hvem som skal bygge 5G er et interessant kontrovers.  

Dine egne relevante prosjekter siste året?
Lær kidsa koding og Er du sikker? 

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Relevant kunnskap om fremtiden handler om mennesket – hva de gjør og hvordan de fungerer. 

Et favoritt fremtidssitat?
Teknologi er vakkert. 

PUBLIC SECTOR

This is what you will learn:

Data Digitalisering Innovasjon
Bruk av teknologi handler om å gjøre livene best mulig for menneskene, vi må tørre å stille hverandre de vanskelige spørsmålene.

- Torgeir Waterhouse

Recommended literature:
Bearing the Cross av David Garrow

This is IKT-Norge

IKT-Norge er en uavhengig interesseorganisasjon som jobber for å styrke de overordnede rammebetingelsene for det digitale næringslivet. IKT-Norge ble kåret til en av IT-bransjens beste lobbyorganisasjoner av Computerworld i juli 2004, og av MMI i februar 2006.