<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: ROBOTICS

#0356: Robotene kommer

Gjest: Magnus Bjerkeng

Forsker of SINTEF


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija og forsker fra SINTEF, Magnus Bjerkeng, om roboter og hvordan de sanser og fungerer. SINTEF er et av Europas største uavhengige forskningsinstitutter, etablert i 1950 av Norges tekniske høgskole (NTH), som senere ble fusjonert inn i Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). I podcasten forteller Magnus om hva som egentlig ligger i begrepet "svermrobotikk". Silvija og Magnus diskuterer også hvorfor vi er opptatt av å menneskelige gjøre robotene vi lager. Hvorfor gir vi dem for eksempel navn? 

Full transcript (Available soon)

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
Vi hjelper norsk næringsliv til å bli enda bedre ved hjelp av automasjon.

Hva fokuserer du på innen robotikk?
Estimering, hvordan en robot ser og oppfatter verden rundt seg.  

Hvorfor er det spennende?
Å få en klump med jern og silisium til å sanse og bevege seg er helt gudommelig. Robotikk er ekte science fiction. I tillegg lærer man mye om hvordan mennesker fungerer når man forsker på robotikk. 

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?
Media virker ofte negative til robotikk i forhold til at jobber blir borte, men den teknologi fiendtligheten skjønner jeg ikke. 

Dine egne relevante prosjekter siste året?
Undervannsrobot i fiskeoppdrett, menneskevennlige droner som sanser ved å krasje inn i ting, og RIMA og RINVE – nettverk for robotisert inspeksjon og vedlikehold. 

Dine andre favoritteksempler på robotikk internasjonalt og nasjonalt?
Boston Dynamics, Agility Robotics, Google sin deep grasping og nLink sin borerobot. 

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Kunnskap om robotikk gir oss kunnskap om hvordan mennesker fungerer. 

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
Norge er mer tvunget til å automatisere enn andre land, siden nordmenn ikke vil gjøre tunge og kjedelige jobber.

Et favoritt fremtidssitat?
When you program a robot to be intelligent you learn a number of things. You become very humble and develop enormous respect for natural intelligence because even if you work day and night for several years, your robot isn't that smart after all. 

Viktigste poeng fra vår samtale?
Robotikk er uhyre spennende, og de er her nå.  

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:Kunstig intelligens og roboter skaper nye problemstillinger og etiske dilemmaer. Hvem mener du bør holdes ansvarlig når en robot bryter loven?

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
RESEARCH

This is what you will learn:

Sosiale roboter Droner Undervannsrobotikk Svermrobotikk
Det er mye som er bra med svermrobotikk. Du kan raskt kartlegge en bygning eller søke etter personer i et snøskred og dekke et stort område veldig fort.

- Magnus Bjerkeng

Recommended literature:
Wall-E   Westworld  Foundation av Isaac Asimov

This is SINTEF

SINTEF er et av Europas største uavhengige forskningsinstitutter. SINTEF sine 2000 medarbeidere leverer anvendt forskning, teknologi, innovasjon, kunnskap og løsninger for store og små kunder over hele verden. SINTEF samarbeider med ledende universitet, bedrifter, institutter, industriklynger, oppstartsmiljøer og myndigheter, og utvikler prosjekter som kan utløse offentlig medfinansiering for deres kunder. SINTEF ble etablert i 1950 av Norges tekniske høgskole (NTH), som senere ble fusjonert inn i Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).