<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: EDTECH

#0357: Poio knekker lesekoden gjennom lek

Gjest: Daniel Senn

Gründer

Poio


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med gründer av Poio, Daniel Senn. Poio er Norges mest solgte lesespill og som hjelper barn å lese. Daniel forteller i episoden hvordan du får læringen til å skje på barnas egne premisser. Daniel forteller også om hvordan et spill kan få barn til å lese, samt om hvordan barn knekker lesekoden gjennom lek. 

 

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
Vi omformer innsikt om læring, barn og leseforståelse til leker og spill.

Hva fokuserer du på innen din teknologi?
Lære barn å lese, skrive og kommunisere skriftlig. I tillegg til samspillet mellom barn og foreldre.

Hvorfor er det spennende?
Å lære å lese er den mest fundamentale kunnskapen for å kunne lære alt annet, her påvirker vi fremtiden for en hel generasjon.

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?
Lek vs. læring. Bruker vi teknologien for å forbedre dagens skolesystem, eller for å skape et nytt og bedre system?

Dine egne relevante prosjekter siste året?
Den engelske versjonen av Poio.

Dine andre favoritteksempler på din teknologi internasjonalt og nasjonalt?
AI og personalisering har stort potensiale, som Knewton og Flipped classroom som er inspirert av Khan Academy.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Like å lese. Dernest evnen til å lære å lære, fordype seg og forbedre seg.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
Vi tar godt vare på barndommen, og har respekt for moderne barnepsykologi som dokumenterer forskjellen mellom barn og voksne. Samt viktigheten av lek for læring, her bærer DragonBox og Kahoot! denne kulturarven godt inn i fremtiden.

Et favoritt fremtidssitat?
The best way to predict the future is to invent it.

Viktigste poeng fra vår samtale?
Fremtiden blir mer leken. 

Dette LØRNER du:

Pedagogikk Barn Læringsteknologi
Å lære å lese er den mest fundamentale kunnskapen for å kunne lære alt annet, her påvirker vi fremtiden for en hel generasjon.

Daniel Senn

Anbefalt litteratur
TED Talks: Barn lærer av hverandre The Reading Brain

Dette er Poio

Poio er en app som blander elementer fra spill med leseøvelser. Appen har som mål å lære barn helt ned i fireårsalder å lese. Lesespillet ble utviklet av Daniel Senn, og i dag er det over 100.000 barn som har brukt Poio for å knekke lesekoden.

Refleksjon

Bøkene på barnetrinnet byttes ut med nettbrett og spillverden. Barn finner motivasjon til læring, men vil dette funke i lengden eller er det bare en trend som til slutt blir like “kjedelig” som læreboka?