<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: BUILDTECH

#0359: Fra smarte produkter til smarte tjenester

Gjest: Erik Stokkeland

CEO

Futurehome


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med CEO i futurehome, Erik Stokkeland, om hvordan smarte hjem kommer til å gå fra smarte produkter til smarte tjenester. futurehome sitt produkt er et knutepunkt mellom produkter og tjenester, som kan brukes til å styre smarte hjem. Erik og Silvija diskuterer hva som er grunnen til at akkurat Norge er et unikt marked for smarte hjem-produsenter, og hvilke aktører og prosjekter som vil være toneangivende på veien mot å gi norske hjem en enklere hverdag og en økt trygghet hjemme.

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
Vi jobber med partnerstrategi og etablere gode samarbeid med solide synergieffekter. 

Hva fokuserer du på innen teknologi?
Brukervennlighet og stabilitet. Smarte hjem er allerede for komplekst og ustabilt. 

Hvorfor er det spennende?
Nordmenn bruker mye tid og penger på hjemmet. Smarte hjem hjelper oss å forenkle hverdagen og gir deg økt trygghet hjemme. 

Dine egne relevante prosjekter siste året? 
Microflex, som er et nytt prosjekt i samarbeid med en større partnerkonstellasjon i Fredrikstad, hvor Enova har tildelt oss 35 millioner kroner for å pilotere fremtidens energitjenester. 

Dine andre favoritteksempler på din type teknologi internasjonalt og nasjonalt?
Utvilsomt robotstøvsugere, som sparer meg for mye stress. Fra Norge er smarte dørlåser fra selskap som ID-Lock og Yale spennende. 

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Evnen til å videreutdanne og spesialisere seg innenfor alle områder vi jobber og etablere flere retninger for spesialisering. «Middel management» ser vi i veldig stor grad forsvinner. 

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette? 
Vi har relativt flate organisasjonsstrukturer i Norge. Dette egner seg bra for å få ut den kollektive innovasjonsevnen på tvers av flere spesialister. 

Et favoritt fremtidssitat?
Any prediction of the future is of course not going to be entirely correct, but a prediction who doesn’t seem like science fiction to us now is most certainly not correct.  

Viktigste poeng fra vår samtale?
Mikroflex prosjektet, hvor en for første gang i verden etablerer en storskala pilot for testing av hvordan en sammensetting av smarte hjem kan på virke strømnettet vårt.

STARTUP

This is what you will learn:

Smarte hjem Innovasjon IoT
Det har vært en drastisk reduksjon i pris de siste årene på smarte produkter, og allerede nå har det kommet en ny standard, at alle produkter skal være «connected».

- Erik Stokkeland

Recommended literature:
The Battle for the Smart Home: Open to All fra Kearney

This is Futurehome

Selskapet futurehome ønsker gjøre hverdagen til folk enklere ved å lage en mer tilkoblet, tryggere og smartere måte å leve på, ved å bruke produktet futurehome som et knutepunkt for å styre smarte hjem. futurehome har investert i markedets mest avanserte og mest funksjonsrike smarthus-programvare tilgjengelig i dag. Gatewayen bruker de åpne standardene Z-wave og Enocean til å kommunisere med enheter i hjemmet. Ettersom futurehome tror på at fremtiden teknologisk vil være åpen og inkluderende, er systemet deres er designet for å kobles til tredjeparts produkter, applikasjoner og integrasjoner.