<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: CYBERSEC

#0364: eID

Gjest: Jon Ølnes

Produktsjef Norden

Signicat


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Produktsjef Norden i Signicat, Jon Ølnes, om elektronisk legitimasjonsbevis også kalt eID. Jon forteller om Signicat sitt arbeid med teknologi for elektronisk legitimasjon, og om hva slik innovasjon tilfører det å kunne dokumentere sin identitet. Silvija og Jon diskuterer også hvorfor det ikke er lagt mer til rette for digital signatur i dagens systemer.

Hva gjør dere på jobben? 

Signicat er et rent SaaS selskap, og vi leverer B2B2C – det vil si infrastruktur til de tjenestetilbyderne som er kundene våre, og som så leverer til brukerne. 

Hva er de viktigste konseptene i din teknologi?

Tillit er viktig. Jeg definerer det som «opplevd trygghet», en subjektiv opplevelse av ikke-sårbarhet.  

Hvorfor er det spennende?

Identitet ligger til grunn for det meste i samfunnet og er en rettighet. Verdensbanken anslår at det finnes 1,5 milliarder mennesker som ikke har en registrert identitet, og derfor heller ikke eID. Dette må fungere globalt, og tillits-infrastrukturer som kan skalere opp globalt har alltid vært interessant for meg. 

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?

Innen fin-tech er det ny teknologi og nye løsninger som møter gamle lover og regelverk. Noen aktører presser bevisst regelverket, andre tilpasser seg og jobber for endring på sikt. Mens innen identitet er det skjæringspunktet mellom tilgjengelig informasjon og tilpassede tjenester mot personvern.  

Dine egne prosjekter innen din teknologi?

I fin-tech jobber vi med kjenn-din-kunde krav, og løsninger på dette. Innen identitet er nye løsninger som kombinerer mobilt utstyr, apper og biometri for identitet det mest spennende 

Dine andre favoritt-eksempler internasjonalt og nasjonalt?

Nasjonalt synes jeg det er fascinerende hvordan Vipps har slått gjennom innen fin-tech. 

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?

Norden har en ganske unik posisjon innen identitet, hvor hele befolkningen har tilgang til gode eID-løsninger og digitale tjenester. Dette er et kjempegrunnlag for fin-tech. For internasjonalisering kan dette også være et minus ved at vi tror at det er slik i andre land. 

Viktigste poeng fra vår samtale?

La oss jobbe for gode, personvennlige identitetsløsninger og unngå at aktører som Google og Facebook setter nivået. La oss samtidig jobbe mot overvåkningsløsninger som kan gi regimer total kontroll over befolkningen.

Dette LØRNER du:

BankID eID Krypto
Identitet ligger til grunn for det meste i samfunnet og er en rettighet. Verdensbanken anslår at det finnes 1,5 milliarder mennesker som ikke har en registrert identitet, og derfor heller ikke eID.

Jon Ølnes

Anbefalt litteratur
Kim Cameron sin Identity Blog

Dette er Signicat

Signicat sin visjon er å være den foretrukne leverandøren av elektroniske identitetstjenester til kunder i regulerte næringer. Selskapet spesialiserer seg på grensekryssende, skybaserte elektroniske identitetstjenester og elektroniske signaturer, som sikrer at organisasjoner kan koble seg til og samhandle med kundene gjennom verifiserte digitale identiteter. Signicat leverer identitetsløsninger til store aktører innen bank-, finans-, forsikrings- og e-handelsmarkedet. Signicat er medlem av EEMA (European Association for e-Identity & Security), tilbyder av kvalifiserte tillitstjenester i henhold til eIDAS-forordningen og i overensstemmelse med standarden for informasjonssikkerhet (ISO 27001).

Refleksjon

Signicat jobber med europeisk standardiseringsarbeid, og ser selv at Norge er bedre enn Sverige når det gjelder bankID. Hva skyldes disse forskjellene? Og bør krav til bankID bli uniont, og hvordan kan det la seg gjøre?