<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: LØRNSOC

#0365: LØRNSOC: Rolf Assev: Hva kjennetegner en vellykket gründer?

Gjest: Rolf Assev

Partner

StartupLab


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med partner i StartupLab, Rolf Assev, om hva som kjennetegner en vellykket gründer og et godt gründerskap. I podcasten diskuterer Silvija og Rolf hvorfor det er slik at det bør være gründeren som driver selskapet inn i fremtiden. Rolf deler også av sin erfaring fra StartupLab og gir oss eksempler på hvordan vi kan bygge gode gründere. 

Hva er det viktigste dere gjør jobben?
I StartupLab har vi til enhver tid i overkant av 80 teknologi-startups. Vår jobb er å bidra til at gründerne skal være best rustet til å bygge store internasjonale selskap.   

Hva fokuserer du på innen teknologi? 
Vår jobb som investorer er å være med å hjelpe gründerne å bygge sterke team rundt seg. Bidra til å sikre at det er gründerne som kontrollerer selskapet og tar de viktigste beslutningene – også når siste investor krone er hentet.  

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?
9 av 10 gründere lykkes ikke. Etterhvert har vi lært å legge merke til noen egenskaper som preger de gründerne som lykkes. Disse gründerne har en fantastisk evne til å tiltrekke seg dyktige personer, opptatt av de minste detaljene og fokusert å gjøre de tingene som tar dem i riktig retning.    

Dine andre favoritteksempler din type teknologi internasjonalt og nasjonalt?
Det er fascinerende å se startups som i de senere årene har markert seg som spennende i Norge. Blant annet ReMarkable, NoIsolation og Iris.AI. 

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Skal vi lage store tech-selskaper i Norge, gründeren være den som tar selskapet inn i fremtiden. De fleste gründere starter et selskap fordi de skal løse et problem, ikke for å bli rike. Det som kjennetegner de virkelig store selskapene er at de blir ledet av den personen som gründet det. 

Cluster

This what you will learn:

Gründerskap Innovasjon Entreprenørskap StartupLab
Skal vi lage store tech-selskaper i Norge, så må gründeren være den som tar selskapet inn i fremtiden. De fleste gründere starter et selskap fordi de skal løse et problem, ikke for å bli rike. Det som kjennetegner de virkelig store selskapene er at de blir ledet av den personen som gründet det.

- Rolf Assev

This is StartupLab

StartupLab er en teknologiinkubator og en tidlig investor i Oslo Science Park. For tiden er 82 tekniske oppstart og ca. 350 gründere en del av laboratoriet. StartupLab sin filosofi er å blande erfarne tekniske entreprenører med de mindre erfarne. Organisasjonen er stolte av å ha noen av nøkkelpersonene og grunnleggerne av Opera Technology, Funcom, Trolltech og Confirmit tilknyttet selskapene sine.

Test your knowledges on this podcast, sign in for microcourse on lorn.university

Try microcourse