<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: ARTTECH

#0368: Kunst med menneske i sentrum

Gjest: Trine Dreyer

Design- og utviklingssjef, samt gründer of Aurora Verksted


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Trine Dreyer, design- og utviklingssjef og gründer av Aurora verksted. Trine har jobbet med kunst, design og håndverk i over 30 år. Hun har startet opp Aurora, som er et verksted for kunst design og håndverk som holder til i Bærum. Aurora bygger virksomheten sin rundt mennesker som faller utenfor det ordinære arbeidslivet på grunn av en funksjonsnedsettelse. I episoden forteller Trine hvordan teknologi bidrar til å løse utfordringene den enkelte har, i tillegg til hvordan man utvikler produkter som er kortreist og bærekraftig.
Full transcript (Available soon)

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i art-tech?

Er engasjert, kreativ og ønsker å fremme menneskers potensial og finne løsninger på utfordringer. Derfor er jeg også interessert i teknologi innen sosial/helse-sektoren, kunst, kommunikasjon og produksjon. Er en sosial entreprenør som er engasjert i gode organisasjoner og samfunnsutvikling.

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?

Å bidra til at mennesker med til dels store og/eller sammensatte handikap får delta i arbeidslivet med verdighet. Vi bygger bedriften rundt omsorgen. Vi driver en innovativ organisasjon med verdibasert ledelse, og vårt personaleide, sosiale kooperativ er privat leverandør av omsorgstjenester.

Hva fokuserer du på innen art-tech?

Vi fokuserer på teknologi der det er en del av løsningen på utfordringer den enkelte måtte ha. For den enkeltes uttrykksmulighet, språk, bevegelse, produksjon, kunst etc. ved hjelp av roll-talk, ulike dataprogrammer og liknende.

Hvorfor er det så spennende?

Det mest spennende i dette er det frigjørende potensialet i teknologien. At hun som ikke kan meddele seg, får muligheten. På produsentsiden: at vi kan se at lave lønninger blir mindre viktig, og tech kan gi gunstig effekt på miljø og kunnskapsbevaring i produksjon lokalt.

Hva synes du er de mest interessante kontroversene?

Diskusjoner rundt å ikke ta i bruk selvbetjeningssystemet i kassen for å hindre at folk mister jobben. Plattform-økonomi og veksten i store selskaper som blir egenrådende. Jeg syns vi bør snakke om hvordan vi skal eie, fordele inntekt og ansvar, organisere arbeidet og sikre deltakelse, tilføre ny kunnskap til medarbeidere, muligens redefinere hva jobb er.

Dine egne relevante prosjekter siste året?

Deltakelse i arbeid med å fremme samvirke som organisasjonsform, å eie sammen og å drive sammen, dele overskudd, demokratisk kontroll m.m.

Har du andre gode eksempler på art-tech internasjonalt og nasjonalt?

No Isolation.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?

Å kunne tilegne seg kunnskap, finne fakta, formidle innsikt og ideer, stille kritiske spørsmål, drive kildekritikk. Å se sammenheng, kunne tenke i flere dimensjoner, lete i flere fag, forhold, statistikker.

Er det noe vi gjør her i Norge som er unikt?

Vi har så mange barn i god skole og i gode fritidstilbud, vi lar så mange talenter få utvikle seg, selv om vi bør utvide med flere områder: mer enn sport og sang! Det at vi lar bredden av befolkningen, uavhengig av geografi, kjønn og foreldres økonomi få sjansen, gir oss et godt grunnlag for å fange opp talentene.

Et favorittsitat om fremtiden?

Løst sitert etter Albert Einstein: «Vi kan ikke løse problemene på det / med det bevissthetsnivået som skapte dem». Eller som jeg pleier å si «Alt menneskeskapt, kan menneske skape om».

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:

Uten teknologi er det flere mennesker med handikap som ikke hadde hatt muligheten til å utfolde seg. Det å lære seg blant annet å snakke, bevege seg og dyrke interesser. Teknologien gir mulighet for uttrykk og selvstendighet. Hvorfor er det ikke en større vekst på helsefremmende teknologi som kan støtte til mestring blant dem med funksjonshemninger i befolkningen?

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
STARTUP

This is what you will learn:

Samfunnsøkonomi Velferdsteknologi Inklusjon
Dersom AI skriver bedre tekster og komponerer bedre musikk enn mennesker, skal vi da la være å ta det i bruk?

- Trine Dreyer

Recommended literature:
Kunstneren Maren Dagny Juell Christensen som jobber med tech, virtuelt video/medskapende installasjoner etc. 

This is Aurora Verksted

Aurora verksted SA er et fellesskap for kunstnere med og uten funksjonsnedsettelse, som arbeider sammen for å skape kollektiv kunst, design og håndverk. Aurora er et personaleid samvirke som holder til i Bærum med butikk på Majorstuen i Oslo, Respect by Aurora, der de selger sine produkter.