<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: DEFTECH

#0370: Rakettdrivstoff

Gjest: Erik Unneberg

Sjefsforsker of Forsvarets forskningsinstitutt


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, Erik Unneberg. Eirik har en doktorgrad i kjemi og har alltid vært interessert hvordan alt henger sammen og kan forklares. I episoden forklarer Eirik hvorfor det er viktig at raketter har røykfritt drivstoff og hvordan vi får økt rekkevidde på rakettene.
Full transcript (Available soon)

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?

Vi får frem ny kunnskap som spesielt det norske forsvaret og norsk industri kan ha nytte av i fremtidige produkter. Vi jobber også for at vi skal kunne fagområdet så godt slik at vi kan gi gode råd til norske myndigheter om forsvarsteknologi.

Hva fokuserer du på innen teknologi?

Vi må forstå det grunnleggende for å komme i gang. Deretter utvikle teknologien skritt for skritt, hele tiden gjennom for å forstå fysikken og kjemien som ligger bak.

Hvorfor er det spennende?

Det er spennende å oppdage eller finne ut nye ting. Det meste blir dessuten interessant når man går i dybden, og det gjør vi.

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?

Et dilemma er om man skal publisere, patentere eller tie om det man har forsket frem.

Dine egne relevante prosjekter siste året?

Et prosjekt vi arbeider på sammen med blant annet Nammo Raufoss er rakettmotorer som gir økt rekkevidde for raketten. Dette skjer ved at oksygen fra atmosfæren benyttes for å forbrenne drivstoffet.

Dine andre favoritteksempler på din type teknologi internasjonalt og nasjonalt?

Røykfritt drivstoff. Basert på arbeidet til en doktorgradsstudent jeg veiledet, utviklet FFI og Nammo et slikt drivstoff, og det er nå blitt en kommersiell suksess.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?

Det er viktig med en solid forståelse av kjemien og fysikken som ligger bak teknologien, men også hvordan kvantemekaniske beregninger kan forutsi en rekke egenskaper til energirike materialer. Dette fagfeltet er i sterk utvikling, siden datamaskinene får økt regnekraft, algoritmene blir bedre og programvaren mer brukervennlig.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?

En av grunnene til at Norge er gode er høy kompetanse, ved siden av at vi har korte kommunikasjonslinjer. Det er kort vei fra tegnebrettet til laboratoriet og produksjon. Selv om Norge ikke er en stor nasjon når det gjelder folketall, får vi til mye på områdene vi satser på.

Et favoritt fremtidssitat?

The more I practice, the luckier I get.

Viktigste poeng fra vår samtale?

Forskning og utvikling er ikke «tut og kjør», men en metodisk utvikling det ligger fagkompetanse og kreativitet bak.

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:Forskningsmiljøet har sitt eget språk som mannen i gata har vanskeligheter med å forstå. Hvorfor kan ikke en umiddelbar forståelse skapes for at allmennheten kan inkluderes allerede under forskningsprosessen?

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
RESEARCH

This is what you will learn:

Raketter Rakettdrivstoff Forskning
Vi må forstå det grunnleggende for å komme i gang. Deretter utvikle teknologien skritt for skritt, hele tiden gjennom for å forstå fysikken og kjemien som ligger bak.

- Erik Unneberg

This is Forsvarets forskningsinstitutt

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) driver anvendt forskning og utvikling for at Norge skal ha et effektivt og relevant forsvar, et sikkert samfunn og en konkurransedyktig forsvarsindustri.