<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: DEFTECH

#0373: Svermteknologi

Gjest: Jonas Moen

Forsker

Forsvarets forskningsinstitutt


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), Jonas Moen. Jonas har en doktorgrad i informatikk fra UiO og lærte å kode sammen med sin far som 12-åring. FFI sin viktigste oppgave er å informere Forsvaret om hva ny teknologi kan bety for framtidens kriger. I episoden forklarer Jonas hva en svermeteknologi er, han snakker også om hvordan forskningsinstituttet jobber for å gjøre kunnskaper og ideer til et effektivt forsvar.
Hva er det viktigste dere gjør på jobben? På FFI er det viktigste vi gjør å informere Forsvaret om hva ny teknologi kan bety for framtidens kriger. For å få til det må vi gjøre vår egen forskning samtidig som vi samarbeider med andre forskere i fagfeltet. På UiO er det viktigste vi gjør å utdanne unge mennesker til å bli opplyste og dannede samfunnsborgere, i mitt tilfellet kunnskapsrike teknologer som bruker kunnskapen til videre forskning og samfunnsnytte i næringslivet og i offentlig forvaltning. Hva fokuserer du på innen teknologi? Hvordan vi kan få datamaskiner til å samarbeide. Spesielt svermintelligens, som er inspirert av hvordan insekter som maur, bier, gresshopper og termitter organiserer seg, er spennende å forske på. Fagfeltet heter i stort multiagentsystemer. Hvorfor er det spennende? Mye er forsket på i fagfeltet, men det er fremdeles store fundamentale problem som ikke er løst. For eksempel vet vi fremdeles ikke hvordan samarbeid kan oppstå ut i fra et rent evolusjonært perspektiv. Hva synes du er de mest interessante kontroverser? Har vi som menneskehet allerede oppdaget de viktigste vitenskapelige oppdagelsene, eller er de største gjennombruddene fremdeles ikke oppdaget? Dine egne relevante prosjekter siste året? Nå jobber jeg med å utvikle dronesvermer for områdeovervåking. Vi vil vise at ved å bruke mange koordinerte droner vil vi raskere kunne avsøke et område. Vi flyr nå ti droner i sverm. Dine andre favoritteksempler på din type teknologi internasjonalt og nasjonalt? BeeClust, en svermalgoritme inspirert av bier, som kan brukes til å finne den varmeste, lyseste, mest radioaktive og så videre. Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden? Systemtankegang. Det å kunne matematikk, fysikk (eller biologi, sosiologi, humaniora) og informatikk, samt litt kunstig intelligens, for å utvikle kompliserte vitenskapelige modeller til forskning og teknologiutvikling. Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette? Vi er blant verdens mest effektive arbeidere. Vi er kunnskapsrike og oppfinnsomme. La oss håpe at vi kan beholde denne innstillingen, for den er et formidabelt komparativt fortrinn. Et favoritt fremtidssitat? Sincerity and persistence. Viktigste poeng fra vår samtale? Det er fremdeles mye som gjenstår å forske på, spesielt innen biologi, sosiologi og humaniora.
Researcher

This what you will learn:

Svermintelligens Multi-agent system  Droner Systemtankegang Svermteknologi
Svermteknologi er inspirert fra insekter, slik som svermer av bier, maur og gresshopper. Hvordan de med veldig enkle regler, men veldig mange enheter kan klare å bygge komplekse organisasjoner og strukturer.

- Jonas Moen

Recommended literature:
SuperCooperators av Martin Nowak Vi – Samarbeid fra celle til samfunn av Dag O. Hessen Swarm robotic av Heiko Hamann What Is Life? av Erwin Schrödinger

This is Forsvarets forskningsinstitutt

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) driver anvendt forskning og utvikling for at Norge skal ha et effektivt og relevant forsvar, et sikkert samfunn og en konkurransedyktig forsvarsindustri.

Test your knowledges on this podcast, sign in for microcourse on lorn.university

Try microcourse