<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: ENERGYTECH

#0372: Go solar

Gjest: Andreas Thorsheim

Gründer og daglig leder

Otovo


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med gründer og daglig leder i Otovo, Andreas Thorsheim. Otovo er leverandør av solceller og solcelletakstein, og har i dag levert over 3000 solcelleanlegg. I episoden forteller Andreas hvordan det er å drive solcellepanel-selskap i «solfylte» Norge, samt om overgangen fra sentralprodusert til lokalprodusert energi.

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
Vi er raske. Da lærer vi fort og bygger fortere enn konkurrentene.

Hva fokuserer du på innen din teknologi?
Forbrukernær energi er det neste grenselandet. Energisektoren er i en overgang fra sentralprodusert til lokalprodusert energi, og den er like viktig som overgangen fra fossilt til fornybart.

Hvorfor er det spennende?
Fordi alle bruker energi. Dette er en revolusjon som vil forandre vår generasjon, og som trenger å skje om vi skal redde klimaet sånn noenlunde for kommende generasjoner.

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?
Vi må umiddelbart slutte å bruke fossil energi. Bensin, kull og gass - det må ta slutt alt sammen. Det er den logiske måten å nå klimamålene på, men mange er ikke beredt til å gjøre de nødvendige ofrene.

Dine egne relevante prosjekter siste året?
Jeg har drevet Otovo i tre år og skapt lederprogrammet Network Nine.

Dine andre favoritteksempler på din teknologi internasjonalt og nasjonalt?
Jeg digger elsparkesykler. Det er et fascinerende produkt på veldig mange måter.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Å kunne ta inn over seg endring og granularitet. Dette forstår folk for lite, man fokuserer på nivå og gjennomsnitt. Det er dumt i en datarik og maskinhjulpet verden.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
Vi er ikke i nærheten av gode nok til å tenke utenfor boksen, slik at vi kan bruke de unike fortrinnene Norge har. For mange jobber for kjedelig i for store selskaper og i fossil energi, det er ikke der fremtiden vil komme fra.

Et favoritt fremtidssitat?
When the going gets weird, the weird turn pro.

Dette LØRNER du:

Bærekraft Solenergi Handel
Vi er ikke i nærheten av gode nok til å tenke utenfor boksen, slik at vi kan bruke de unike fortrinnene Norge har. For mange jobber for kjedelig i for store selskaper og i fossil energi, det er ikke der fremtiden vil komme fra.

Andreas Thorsheim

Anbefalt litteratur
The Uninhabitable Earth av David Wallace-Wells Climate Shock av Martin Weitzman Life 3.0 av Max Tegmark

Dette er Otovo

Otovo ble startet i 2016 og gjør det enkelt å produsere kortreist og garantert grønn energi på eget tak. Gjennom Otovo sin markedsplass organiserer de et nettverk av lokale, kvalitetssikrede og dyktige installatører. Otovo bruker teknologi til å undersøke potensialet på taket så de kan veilede folk til å få det anlegget de ønsker.

Refleksjon

Norge har kanskje ikke de billigste håndverkerne, det er ikke her strømmen er mest verdifull og vi har kompetent, men dyr arbeidskraft. Hva må vi gjøre annerledes i forhold til andre land som har enklere tilgang til råvarer og tjenester?