<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: CLEANTECH

#0377: Reparasjonsmagi som fikser fremtiden

Exported: Kaja Juul Skarbø

Prosjektleder

Restarters Norway


Med Lørner Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med prosjektleder og daglig leder i Restarters Norway, Kaja Juul Skarbø. Kaja er lidenskapelig opptatt av å løse problemstillinger knyttet til den økte ressursbruken vi ser i dagens digitale samfunn. I Restarters Norway jobber hun mot å vise folk nytten av å reparere elektronikk, samt å kreve bedre og mer miljøvennlige produkter. I episoden forteller Kaja mer om hva sirkulærøkonomi er og hvorfor det er så viktig, hvorfor mange har en «black box»-oppfatning til elektronikk og teknologi, samt hvordan de jobber for å skape en kreativ og sosial reparasjonskultur med håp om å bremse den raskest voksende avfallsstrømmen på verdensbasis.

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i teknologi?

Jeg heter Kaja, er 28 år og jobber som prosjektleder og daglig leder i Restarters Norway.

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?

Det viktigste vi gjør, er å vise folk at det går an å reparere elektronikk – og at vi kan kreve bedre og mer miljøvennlige produkter.

Hva er du mest opptatt av innen teknologi?

Jeg er opptatt av ressursbruken i det digitale samfunnet, og jobber for å skape en kreativ og sosial reparasjonskultur ved å endre folks forhold til elektronikk.

Hvorfor er det så spennende?

Fordi elektronikk er den raskest voksende avfallsstrømmen på verdensbasis, krever mye ressurser å produsere og blir lett ødelagt. I tillegg har de færreste muligheten til å reparere elektronikk selv.

Hva synes du er de mest interessante kontroversene?

At elektronikkbransjen baserer seg på en bruk-og-kast-kultur med høy gjennomstrømming av råvarer som skaper belastninger på miljøet, samtidig som det er forventet en knapphet på flere av metallene som finnes i elektronikken vi kaster. Jorden tømmes for ressurser, og elektronikkbransjen trenger en mer sirkulær forretningsmodell.

Dine egne relevante prosjekter siste året?

Jeg har vært opptatt med å utvikle organisasjonen, spre konseptet til flere steder i Norge og holde foredrag om tematikken.

Dine andre favoritteksempler på din type teknologi internasjonalt og nasjonalt?

Reparasjonsbevegelsen er en internasjonal bevegelse med opphav i London-baserte «The Restart Project», som opplyser folk over hele verden om reparasjon av elektronikk og problematikken knyttet til forbruket vårt. I tillegg har «Right to Repair»-bevegelsen i USA jobbet aktivt med å påvirke EU-kommisjonen for å gjøre det enklere for folk å få reparert sine elektroniske produkter.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?

Det blir viktig å ta bort «black box»-oppfatningen mange har om elektronikk og teknologi, og bygge ferdigheter knyttet til å kunne forlenge levetiden på duppedingsene våre: Hvordan ser det ut inni, og hvordan fungerer det egentlig? Det blir også viktig at elektronikk får en mer reparerbar og resirkulerbar design enn i dag.

Er det noe vi gjør her i Norge som er unikt?

Her i Norge er vi gode på resirkulering av elektronikk sammenlignet med mange andre land. Samtidig er det de sjeldne jordartene som det er vanskeligst å resirkulere, og som det er forventet en global knapphet på.

Har du et favoritt-fremtidssitat?

«Don't despair, just repair.» (fra The Restart Project)

Viktigste poeng fra samtalen vår?

Å fikse noe er mye gøyere enn å kaste det. Samtidig er det bra for lommeboken og miljøet – vinn-vinn-vinn.

Anbefalt litteratur:

Kobolt Sirkularitet Sirkulærøkonomi Repasjonsmagi Bærekraft
Elektronikkbransjen baserer seg på bruk-og-kast med høy gjennomstrømming av råvarer som skaper belastninger på miljøet. Samtidig som det er forventet en knapphet på flere av metallene som finnes i elektronikken vi kaster. Jorden tømmes for ressurser og elektronikkbransjen trenger en mer sirkulær forretningsmodell.

Kaja Juul Skarbø

Dette er Restarters Norway

Restarters Norway jobber for å skape en kultur for reparasjon av elektronikk i Norge, basert på frivillighet, delingskultur og bærekraft. De engasjerer og inspirerer folk og beslutningstakere gjennom å spre konseptet "Fiksefest for elektronikk", og ved å sette bærekraftig forbruk av elektronikk på den offentlige agendaen. Restarters Norway er en del av et internasjonalt Restarters-nettverk som har vokst ut av Londonbaserte "The Restart Project".

Refleksjon

Kobolt er et viktig mineral i produksjonen av batteriene vi bruker i mobiltelefoner og elbiler, men utvinningen av mineralet har en rekke skyggesider. Ta utgangspunkt i de ulike problemene utvinning av kobolt representerer lokalt, og reflekter rundt hvorfor dette er utfordrende med tanke på miljø og bærekraft.