<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: CLEANTECH

#0377: Reparasjonsmagi som fikser fremtiden

Gjest: Kaja Juul Skarbø

Prosjektleder of Restarters Norway


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med prosjektleder og daglig leder i Restarters Norway, Kaja Juul Skarbø. Kaja er lidenskapelig opptatt av å løse problemstillinger knyttet til den økte ressursbruken vi ser i dagens digitale samfunn. I Restarters Norway jobber hun mot å vise folk nytten av å reparere elektronikk, samt å kreve bedre og mer miljøvennlige produkter. I episoden forteller Kaja mer om hva sirkulærøkonomi er og hvorfor det er så viktig, hvorfor mange har en «black box»-oppfatning til elektronikk og teknologi, samt hvordan de jobber for å skape en kreativ og sosial reparasjonskultur med håp om å bremse den raskest voksende avfallsstrømmen på verdensbasis.
Full transcript (Available soon)

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i teknologi?

Jeg heter Kaja, er 28 år og jobber som prosjektleder og daglig leder i Restarters Norway.

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?

Det viktigste vi gjør, er å vise folk at det går an å reparere elektronikk – og at vi kan kreve bedre og mer miljøvennlige produkter.

Hva er du mest opptatt av innen teknologi?

Jeg er opptatt av ressursbruken i det digitale samfunnet, og jobber for å skape en kreativ og sosial reparasjonskultur ved å endre folks forhold til elektronikk.

Hvorfor er det så spennende?

Fordi elektronikk er den raskest voksende avfallsstrømmen på verdensbasis, krever mye ressurser å produsere og blir lett ødelagt. I tillegg har de færreste muligheten til å reparere elektronikk selv.

Hva synes du er de mest interessante kontroversene?

At elektronikkbransjen baserer seg på en bruk-og-kast-kultur med høy gjennomstrømming av råvarer som skaper belastninger på miljøet, samtidig som det er forventet en knapphet på flere av metallene som finnes i elektronikken vi kaster. Jorden tømmes for ressurser, og elektronikkbransjen trenger en mer sirkulær forretningsmodell.

Dine egne relevante prosjekter siste året?

Jeg har vært opptatt med å utvikle organisasjonen, spre konseptet til flere steder i Norge og holde foredrag om tematikken.

Dine andre favoritteksempler på din type teknologi internasjonalt og nasjonalt?

Reparasjonsbevegelsen er en internasjonal bevegelse med opphav i London-baserte «The Restart Project», som opplyser folk over hele verden om reparasjon av elektronikk og problematikken knyttet til forbruket vårt. I tillegg har «Right to Repair»-bevegelsen i USA jobbet aktivt med å påvirke EU-kommisjonen for å gjøre det enklere for folk å få reparert sine elektroniske produkter.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?

Det blir viktig å ta bort «black box»-oppfatningen mange har om elektronikk og teknologi, og bygge ferdigheter knyttet til å kunne forlenge levetiden på duppedingsene våre: Hvordan ser det ut inni, og hvordan fungerer det egentlig? Det blir også viktig at elektronikk får en mer reparerbar og resirkulerbar design enn i dag.

Er det noe vi gjør her i Norge som er unikt?

Her i Norge er vi gode på resirkulering av elektronikk sammenlignet med mange andre land. Samtidig er det de sjeldne jordartene som det er vanskeligst å resirkulere, og som det er forventet en global knapphet på.

Har du et favoritt-fremtidssitat?

«Don't despair, just repair.» (fra The Restart Project)

Viktigste poeng fra samtalen vår?

Å fikse noe er mye gøyere enn å kaste det. Samtidig er det bra for lommeboken og miljøet – vinn-vinn-vinn.

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:Batteriteknologi er i dag sett på som revolusjonerende innenfor klimapolitikken, i alle fall med tanke på ElbilenMen batteriteknologi har også en del utfordringer. Et eksempel er utvinningen av kobolt og dens påvirkning på miljøet. Hvilke problem oppstår rundt utvinning av kobolt, med tanke på miljø og bærekraft?

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
STARTUP

This is what you will learn:

Kobolt Sirkularitet Sirkulærøkonomi Repasjonsmagi Bærekraft
Elektronikkbransjen baserer seg på bruk-og-kast med høy gjennomstrømming av råvarer som skaper belastninger på miljøet. Samtidig som det er forventet en knapphet på flere av metallene som finnes i elektronikken vi kaster. Jorden tømmes for ressurser og elektronikkbransjen trenger en mer sirkulær forretningsmodell.

- Kaja Juul Skarbø

Recommended literature:
The Restart Project I Fix It El-Etikk Sirkulærøkonomi

This is Restarters Norway

Restarters Norway jobber for å skape en kultur for reparasjon av elektronikk i Norge, basert på frivillighet, delingskultur og bærekraft. De engasjerer og inspirerer folk og beslutningstakere gjennom å spre konseptet "Fiksefest for elektronikk", og ved å sette bærekraftig forbruk av elektronikk på den offentlige agendaen. Restarters Norway er en del av et internasjonalt Restarters-nettverk som har vokst ut av Londonbaserte "The Restart Project".