<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: MATERIALS

#0378: Skadeundersøkelser

Gjest: Gustav Heiberg

Forretningsutvikler, Material og Lab

DNV GL


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med forretningsutvikler Material & Lab i DNV GL, Gustav Heiberg. Gustav har jobbet med materialer og skader hele sin karriere. I DNV GL jobber han med å granske skader og hendelser for å sikre liv, eiendom og miljø. I episoden forteller Gustav mer om hvordan de undersøker skader for å unngå feil i fremtiden, hvordan de bruker teknologi for å analysere brudd, samt hvordan de jobber for å sette nye standarder for hvordan man bygger og drifter utstyr.

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?

Vi er uavhengige og jobber for å sikre liv, eiendom og miljø. En viktig del av det for meg er å undersøke hendelser når ting går galt og sørge for maksimal læring. I tillegg til å kvalifisere nye løsninger, gjerne ved testing.

Hva fokuserer du på innen teknologi?

Hvordan analyse av et brudd, lab testing og analyser kan gi nye standarder for hvordan man bygger eller drifter utstyr.

Hvorfor er det spennende?

Fordi man må se sammenhenger og forstå både behov, bruk og løsninger.

Dine egne relevante prosjekter siste året?

Jeg jobber med et prosjekt hvor vi bruker nye digitale løsninger for å hente ut læring fra rapporterte hendelser, og test-prosjekter hvor vi prøver å reprodusere skademekanismer i laben.

Dine andre favoritteksempler på din type teknologi internasjonalt og nasjonalt?

Standarder for olje- og gassindustrien.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?

Kombinasjonen av kunnskap om digitale verktøyer og gode basiskunnskaper. For eksempel god forståelse av korrosjon, samtidig som man kan hente ut relevante data og trender for å forutse og forhindre skader.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?

Vi har på mange områder en åpen kultur hvor vi er villige til å dele.

Et favoritt fremtidssitat?

Failure is not an option.

Viktigste poeng fra vår samtale?

Å granske skader og hendelser er viktig for å øke sikkerheten, oppetid og regularitet. Delene som er ødelagt kan gi verdifull informasjon hvis de undersøkes riktig.

Dette LØRNER du:

Skadeundersøkelser Materialer Stålspisende bakterier
Hvis man har et skip eller en plattform må man være oppmerksom på stålspisende bakterier. Dette er bakterier som kan gjøre at du får hull i et rør og deretter en større lekkasje.

Gustav Heiberg

Anbefalt litteratur
Deepwater Horizon filmen

Dette er DNV GL

DNV GL ble stiftet 1864 og er et internasjonalt ledende selskap innen kvalitetsikring og risikohåndtering med hovedkontor i Norge. I dag er selskapet organisert i fem forretningsområder: Maritime, Olje og gass, energi, bedrift sikkerhet og digitale løsninger.

Refleksjon

Dersom materialer som ikke kan la seg ødelegge av noen som helst forhold i fremtiden kan konstrueres, hvilken effekt vil dette ha på industriell vekst og verden generelt?