<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: BIGDATA

#0380: Jordskjelv på månen, jorden og mars

Gjest: Volker Oye

Head of Department, Applied Seismology of NORSAR


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Head of Department, Applied Seismology hos NORSAR, Volker Oye, om hva kan vi bruke data om jordskjelv til. Oye forteller også om en diskusjon som pågår om menneskeskapte jordskjelv, hvorvidt vi kan predikere om det kommer til å skje jordskjelv på grunn av olje- og gassproduksjon, CO2-lagring eller fylling av store vannreservoar. I samtalen med Silvija deler Volker informasjon om hvordan forskning rundt jordskjelv kan hjelpe oss til å forstå strukturen av jordkloden, månen og Mars, men også monitorere endringer i atmosfæren eller menneskeskapte skjelv i en tid hvor klimaet er i endring.
Full transcript (Available soon)

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
Gjennom forståelsen av hvordan jordskjelv oppstår bidrar vi til mer sikkerhet, også rundt menneskeskapte skjelv og å overvåke når noen land utfører atomtester.

Hva fokuserer du på innen teknologi?
Bruk av mønstergjenkjenning og store datamengder fra instrumenter over hele verden.

Hvorfor er det spennende?
Vi finner stadig nye metoder for å undersøke endringer i jorden, og å finne ut hvordan månen, Mars eller andre planeter er bygget opp.

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?
Menneskeskapte jordskjelv, og om hvorvidt vi kan predikere om det kommer til å skje jordskjelv på grunn av olje- og gassproduksjon, CO2-lagring eller fylling av store vannreservoar. Her er det mange forskjellige meninger. 

Dine egne relevante prosjekter siste året?
Vi finner stadig nye anvendelser av vår data, som å bruke infralyd-data til å lokalisere helikopterulykker på Svalbard eller å forske på klimaendringer i den ytre atmosfæren.

Dine andre favoritteksempler på din type teknologi internasjonalt og nasjonalt?
Prosjekter rundt sikker lagring av CO2 og hvordan vi kan monitorere at det blir lagret riktig. 

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Å bruke datamaskiner for det de er gode til, men samtidig bruke hodet vårt til å forstå om resultatet gir oss mening.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
Jeg synes at Norge er veldig raskt ute til å bruke nye teknologi i hverdagen. Det har sine fordeler og ulemper.

Viktigste poeng fra vår samtale?
Ved grunnforskning rundt jordskjelv kan vi forstå strukturen av Mars, månen og jordkloden, men vi kan også bruke selve teknologien til andre samfunnsnyttige tema som endringer i atmosfæren eller menneskeskapte skjelv.Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:Gjennom maskinlæring og -algoritmer kan man oppdage jordskjelv lenge før de faktisk inntreffer. Liknende data kan også brukes til flere forskjellige anvendelser som for eksempel karbonlagring. Er teknologi en måte mennesker kan overgå det naturlige på? Har vi kanskje en farefri fremtid i vente?

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
RESEARCH

This is what you will learn:

Jordskjelv Data Atmosfæren
Ved grunnforskning rundt jordskjelv kan vi forstå strukturen av Mars, månen og jordkloden, men vi kan også bruke selve teknologien til andre samfunnsnyttige tema som endringer i atmosfæren eller menneskeskapte skjelv.

- Volker Oye

Recommended literature:
Jordskjelv.no Filmen Bølgen

This is NORSAR

NORSARs kjernekompetanse er seismologi og anvendt geofysikk. De gjennomfører forsknings- og rådgivningsprosjekter knyttet til disse fagområdene over hele verden. I forlengelsen av arbeidet, utvikler de programvareløsninger til bruk i forskning og industri. I løpet av de siste 50 årene har NORSARs forskning bidratt til banebrytende metoder innen automatisk dataanalyse og seismologisk analyse. En av NORSARs viktigste oppgaver er ivaretakelsen av Prøvestansavtalen (CTBT), der de er ansvarlig for driften av den norske delen av et av verdens mest avanserte overvåkningsanlegg, som brukes til å lytte etter jordskjelv og mulige atomprøvesprengninger.