<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: LØRNSOC

#0383: Digital skaperkraft i fremtidens skolen

Gjest: Jon Haavie

Prosjektutvikler

Oslo Vitensenter


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med prosjektutvikler hos Oslo Vitensenter, Jon Haavie, om digital skaperkraft i fremtidens skole. Oslo Vitensenter er del av Norsk Teknisk Museum, og i Vitensenteret kan man eksperimentere og utforske fysikkens mysterier, og oppleve forbløffende naturvitenskapelige fenomener. I podcasten diskuterer Silvija og Jon hvordan vi kan inspirere barn og unge til å skape med teknologi. Hvordan betjener vi barns nysgjerrighet på best mulig måte?

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
Vi jobber for å inspirere barn og unge til å ikke bare forbruke teknologi, men å skape med teknologi.

Hva fokuserer du på innen din teknologi?
Å vise elever og lærere hvordan de kan ta i bruk teknologi på nye og kreative måte, der de tar programmering ut av skjermen og skaper fysiske ting.

Hvorfor er det spennende?
Fordi det engasjerer alle uansett bakgrunn og forutsetninger.

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?
At fler og fler er opptatt av teknologi som et kreativt verktøy, heller som et mål i seg selv.?

Dine egne relevante prosjekter siste året?
Jeg har jobbet med utdanningsteknologi som kreativt verktøy, og har etablert to skaperverksteder ved Oslo Vitensenter og Teknisk Museum.

Dine andre favoritteksempler på din teknologi internasjonalt og nasjonalt?
Danmarks Radio har gjennomført en stor satsing på programmering i den danske skolen. Evalueringen viser stor effekt i å aktivisere barn og unge som kreative skapere. 

Dette LØRNER du:

Edtech Skaperkraft Skaperbevegelsen Programmering i skolen Den teknologiske skolesekken
Nå kommer fagfornyelsen som mange har ventet på, som viser at programmering skal inn i skolen. Dette er en spennende tid for norsk skole hvor en ny generasjon skal ta i bruk teknologi som et kreativt verktøy.

Jon Haavie

Anbefalt litteratur

Dette er Oslo Vitensenter

Norsk Teknisk Museum er nasjonalmuseum for teknikk, industri, naturvitenskap og medisin. Museet har siden mai 1986 holdt til på Kjelsås i Oslo. Museet ble i 2011 kåret til årets museum i Norge, og har i de senere årene mottatt en rekke internasjonale priser for sine innovative utstillinger. Foreningen Norsk Teknisk Museum ble stiftet i 1914, i forbindelse med den store jubileumsutstillingen på Frogner 1914 i Oslo. Flere av museets gjenstander stammer fra denne utstillingen, men de måtte lagres frem til 1932 da fløyene for Gokstad- og Tuneskipet i Vikingskipshuset på Bygdøy stod ferdig. Her fikk Norsk Teknisk Museum sitt første permanente tilhold i underetasjen til en av sidefløyene.

Refleksjon

Flere unge forsvinner bak dataskjermer i dag som følge av sosiale utfordringer i skolen. Kan implementering av koding og programmering i skolen bidra til mindre utenforskap blant unge?