<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: AI

#0384: Kunstig intelligens for å gjøre gode fagfolk enda bedre

Gjest: Harald Martens

Forskningsleder of Idletechs


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med forskningsleder i Idletechs, Harald Martens. Harald var opprinnelig en matte-hater som ble til en matte-misjonær og flerfaglig entreprenør. I Idletechs jobber han med å utvikle metodikk for menneskelig tolkbar kunstig intelligens som også tar hensyn til fysikkens lover, og programvare som derved kan gjøre gode fagfolk enda bedre. I episoden forteller Harald om hvordan han ble så glad i matematikk og hvorfor dette er helt nødvendig for å løse mange av de problemene vi står ovenfor i dag, samt hvorfor han jobber med NTNU for å få i gang et nytt fagfelt; stordata kybernetikk.
Full transcript (Available soon)

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?

Vi lager profesjonell programvare for kvantitativ intuisjon, som betyr tolkbar maskinlæring som gjør gode fagfolk enda bedre.

Hva fokuserer du på innen din teknologi?

Metodikk for å gjøre mennesker tryggere og klokere, og bedrifter sikrere og mer effektive. Dette gjør vi ved å kombinere menneskers teoretiske kunnskap og praktiske erfaring med alle overraskelsene som ligger gjemt i moderne teknisk stordata.

Hvorfor er det spennende?

Fordi nå knytter vi bruken av stordata til tusen år gamle tradisjoner i flere ulike kulturer, om å hvile seg nedover fra hverdagens overveldende kakofoni av overfladiske rådata til en enklere, underliggende struktur av tolkbare årsaksmønstre.

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?

En spennende kontrovers er hvordan oppegående og sannhetssøkende mennesker kan motta samme informasjon, og likevel komme til motsatte konklusjoner, som innen klimadebatten.

Dine egne relevante prosjekter siste året?

Samarbeid med mine herlige, unge kolleger på å få ut de første kommersielle produktene, så vi kan bidra til at norsk industri kan få bedre konkurransekraft. Og på NTNU er det å bidra til å få i gang et nytt fagfelt, stordata kybernetikk, for å gi studentene bedre verktøy til å forstå den virkelige verden.

Dine andre favoritteksempler på din teknologi internasjonalt og nasjonalt?

Jeg synes det er kult å se hvordan fysikkens lover gjør oss i stand til å fjerne skygger i hyperspektrale bilder ved hjelp av matematisk lys-modellering.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?

Selvinnsikt og lære å samarbeide, men også lære å stole på egne krefter og ikke ha panikk for å feile. Vi må være skeptiske til egen overbevisning, lære enkel lineæralgebra og beholde barnets enkle kjærlighet til sannhetet.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?

Vi har myndige og kompetente fagarbeidere i industrien, som fortjener mer respekt og bedre AI-verktøy.

Et favoritt fremtidssitat?

It’s better to be approximately right, than precisely wrong (John Tukey).

Viktigste poeng fra vår samtale?

Kunstig intelligens blir nå mer naturlig og mindre fremmedgjørende, og det er viktig.

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:Hvordan tenker du kunstig intelligens må brukes forsvarlig for å ikke eliminere menneskelig kunnskap? Og er teknologiske fagfolk den nye samfunnsautoriteten som skal fremme den kunstig intelligente fremtiden vi har i møte? 

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
RESEARCH

This is what you will learn:

Biokjemi Statistikk Kjemometri
En spennende kontrovers er hvordan oppegående og sannhetssøkende mennesker kan motta samme informasjon, og likevel komme til motsatte konklusjoner, som innen klimadebatten.

- Harald Martens

Recommended literature:
Det vi tenker på når vi prøver å ikke tenke på global oppvarming av Per Espen Stoknes

This is Idletechs

Idletechs ble etablert i 2014 og har tilholdssted i Trondheim. Idletechs optimaliserer prosesser innen prosessindustri og skipsfart med unike og spesialtilpassede systemer for overvåking og analyse av materialer, termikk og driftsdata. Resultatet er bedre prosesstyring og kontroll på vedlikehold – som gir økt lønnsomhet og sikrere drift i hele virksomheten.