<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: MAKERS

#0385: NASAs måneplaner — kan Norge være med?

Gjest: Marianne Tantillo

Fagsjef for romstasjon og utforskning

Norsk Romsenter


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med fagsjef for romstasjon og utforskning hos Norsk Romsenter, Marianne Tantillo. Marianne kaller seg selv en spacenerd og har jobbet i den norske romorganisasjonen ESA og europeisk romindustri. I episoden snakker Silvija og Marianne om hvorfor hele verden vil til månen og Mars, og hva det vil si å ha en «bensinstasjon» på månen.

Utdanning og hobby?

Cand Scient fra UiO i informatikk/anvendt matematikk. Hobby… sying og space?

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i teknologi?

Jeg er nok en spacenerd, jeg liker sicence fiction og alt som er high tech. Jeg ble interessert i dette fagfeltet i studietiden, da jeg fikk en hovedoppgave på FFI hvor vi brukte satellittbilder for å se på en spesiell type bølgebevegelser i havet. Også utviklet det seg egentlig med et smell videre, jeg jobbet både i den europeiske romorganisasjonen ESA og i europeisk romindustri noen år, og tok noen kurs på international space unviersity.

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?

Vi forvalter norges medlemskap i EUs romprogrammer og i ESA. Norge putter penger inn i disse programmene, også får vi teknologiutviklingsoppdrag og leveranser i retur for pengene. Det er vår rolle på Norsk Romsenter å vite hvilke programmer vi bør investere i, og foreslå til vårt departement hvor mye dette bør være.

Hvorfor er det spennende?

Fordi jeg treffer veldig mange spennende mennesker, og får se utrolig mye spennende teknologi. Alt fra ting som knapt er bevist mulig en gang, på en lab hos en forsker - til fantastisk innviklet teknologi som står klar til reisen til Mars for å gjøre viktige målinger. Det er også givende å jobbe med hva Norge og Europa skal gjøre, prøve å se det store bildet og hva rollene våre kan (og bør) være.

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?

Vi er jo et veldig rikt land, og vi har vært med på et ganske lavt nivå på menneskelig utforskning fra til nå, fordi det ikke var de helt store mulighetene for Norge da for eksempel romstasjonen ISS kom i gang på 90-tallet. Det har endret seg underveis, mulighetene har økt. Og nå - akkurat i år! - står vi foran en beslutning om Norge skal være med når ESA og NASA og egentlig hele verden skal være med tilbake til Månen og videre til Mars, og det er faktisk ganske store muligheter for oss.

Dine egne relevante prosjekter siste året?

Det siste året har jeg jobbet med å finne ut hvilke muligheter norske miljøer har i det store månekappløpet  (og -Mars) som kommer nå. Det skjer gjennom medlemsskapet vårt i ESA.

Dine andre favoritteksempler på din type teknologi internasjonalt og nasjonalt?

Åh akkurat nå må det være at det skal bygges en romstasjon i bane rundt månen - og at NASA skal lande på månen i 2024!

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?

Vi må løse de utfordringene vi har med å sende mennesker til Mars, det gjør vi ved forskning og teknologidemonstrasjon .

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?

Vi har noen fagfelt allerede hvor vi er svært gode og internasjonalt anerkjent; brenselcelleteknologi (kan brukes på månens bakside der solceller ikke duger, eller på marsoverflaten der sandstormer gjør solceller kilne).

Dette LØRNER du:

Space Tech Månen Mars Ressurser i verdensrommet
Norge må ta stilling til om vi skal være med når verden skal utforske månen og Mars. Det må vi ta stilling til i år fordi beslutningsprosessene skjer i slutten av året. Gjør vi ikke det, er vi bokstavelig talt ikke med når raketten.

Marianne Tantillo

Anbefalt litteratur
Film: The Martian Film: First Man

Dette er Norsk Romsenter

Norsk Romsenter er en etat under Nærings- og fiskeridepartementet og ble opprettet i 1987 da Norge ble med i ESA (European Space Agency). Norsk Romsenter sin oppgave er å fremme og ivareta Norges interesser i den europeiske romorganisasjonen ESA samt gjennom flere bilaterale oppgaver. Den overordnede målsettingen med norsk romvirksomhet er å gi vesentlige og vedvarende bidrag til økt verdiskapning, innovasjon, kunnskapsutvikling, miljø og samfunnssikkerhet.

Refleksjon

Elon Musk er en av de som har satt seg det store mål om å reise til mars innen 2024, men hvor realistisk er det egentlig? Og hvorfor er det eventuelt realistisk?