<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: LØRNSOC

#0386: Universitetenes rolle innenfor innovasjon og omstilling i privat og offentlig sektor

Gjest: Toril Nagelhus Hernes

Prorektor for Nyskaping og Innovasjon og professor i medisinsk teknologi of NTNU


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med prorektor for nyskaping og innovasjon og professor i medisinsk teknologi ved NTNU, Toril Nagelhus Hernes. Toril forteller om samfunnsaspektene ved god innovasjonsledelse og universitetenes rolle med hensyn til innovasjon.  I podcasten diskuterer også Silvija og Toril hva som egentlig er forskjellen på forskning og innovasjon.
Full transcript (Available soon)

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
Legge til rette for at kunnskapen i akademia kommer samfunnet til gode gjennom nye innovasjoner i eksisterende og nytt næringsliv og offentlig sektor.

Hva fokuserer du på innen lornsoc?
I min nåværende stilling er tematikken innovasjon og nyskaping.

Hvorfor er det så spennende?
Slik jeg ser det, er det et uforløst potensial i akademia med tanke på å omsette kunnskap til nye løsninger i privat og offentlig sektor.

Dine egne relevante prosjekter siste året?
Etablering av nytt strategisk program ved NTNU med 15 innovasjonsledere, og nytt kompetanseutviklingsprogram som skal omsette forskningsresultater til konkrete innovasjoner.

Har du andre gode eksempler på lornsoc internasjonalt og nasjonalt?
GEs ultralydteknologi som er utviklet ved NTNU og som gjør at GE i dag er verdensledende innen cardiac ultralyd. Det hadde ikke vært en realitet hvis ikke NTNU hadde utdannet gode studenter, brukt big data og ny teknologi/bildeprosessering, og 3D/4D-teknologi.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Teknologi og samfunn i kombinasjon, big data, AI og lignende.

Er det noe vi gjør her i Norge som er unikt?
Vi er gode på kunnskap innen teknologi. Vi er gode på samspill og samarbeid som også gjør at vi lettere kan anvende kunnskap for å løse utfordringer.

Et favorittsitat om fremtiden?
Vi former fremtiden. Kunnskap for en bedre verden.

Viktigste poeng fra vår samtale?
Universitetene bidrar med fremtidens kompetanse , ny kunnskap og løsninger, det er viktig for å utvikle Norge videre. 

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:På hvilken måte kan universiteter få ut sitt uforløste potensial med hensyn til å omsette kunnskap til nye innovative løsninger i privat og offentlig sektor? 

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
RESEARCH

This is what you will learn:

Tverrfaglig organisering Utvikling Ultralyd
Universitetene bidrar med fremtidens kompetanse, ny kunnskap og løsninger, det er viktig for å utvikle norge videre. Slik jeg ser det, er det et uforløst potensiale i akademia mht å omsette kunnskap til nye løsninger i privat og offentlig sektor.

- Toril Nagelhus Hernes

This is NTNU

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) er et statlig universitet i Norge, og fra 2016 landets største. Det har hovedsete i Trondheim og campuser i Gjøvik og Ålesund. NTNU har hovedansvar for den høyere teknologiutdanningen i Norge, og har også et bredt tilbud innen naturvitenskap, medisin, humaniora og samfunnsvitenskap, i tillegg til profesjonsutdanning innenfor blant annet lærerutdanning, arkitektur og planlegging, billedkunst, grafisk design, ingeniørfag, medisin og helsefag, musikk, produktdesign, psykologi, regnskap og revisjon, shippingledelse og siviløkonomstudium. NTNU ble opprettet i 1996 gjennom en sammenslåing av seks institusjoner for forskning og høyere utdanning i Trondheim.