<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: ARTTECH

#0388: Biokunst - Den levende kunsten

Gjest: Hege Tapio

Kunstner of I/o/lab - Senter for Framtidskunst


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Hege Tapio, kunstner ved I/o/lab – Senter for Framtidskunst. Hege er en vitebegjærlig kunstner med en stor interesse for teknologi. I/o/lab startet opp i 2001 og har siden det vært en aktiv pådriver for kunst og ny teknologi i regionen. I/o/lab bidrar med nyskapende og kunstneriske prosjekter gjennom å skape møteplasser mellom kunst og forskning til flere målgrupper i samfunnet.
Full transcript (Available soon)

Utdanning og hobby?

Utdanning: master i kunstnerisk fotografi. Hobbyer: hagearbeid, in vitro-dyrking og produksjon av eget syltetøy/saft/kimchi.

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i teknologi?

Nysgjerrig og vitebegjærlig kunstner. Jeg ble interessert i teknologi da jeg fikk min første datamaskin da jeg var 12 år (en ZX Spectrum).

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?

Kreativ spekulering omkring dagens teknologi for å lete frem de gode spørsmålene som: «Hvorfor?» Og «Hva om?» Være oppdatert på teknologiutviklingen, hente inspirasjon fra forskning og andre fagfelt.

Hva fokuserer du på innen teknologi?

Hvilke nye muligheter teknologien gir oss til å forstå oss selv og omverdenen bedre – mest av alt prøve å forstå i hvilken retning teknologien kan ta oss og til å reflektere over hva som er gode valg.

Hvorfor er det så spennende?

Teknologiutvikling bidrar til å endre levesettet og verdiene våre – det ligger en interessant spenning mellom begjæret etter en teknologifokusert fremtid og ivaretakelsen av grunnleggende verdier.

Hva synes du er de mest interessante motsetningene?

Akkurat nå synes jeg det er spennende å følge bioteknologiutviklingen og bruk av Crispr-metoden. Jeg tenker også på klimaendringene og hvor ufattelig tregt og vanskelig det er å skulle omstille seg i stor nok skala for å bremse utviklingen.

Dine egne relevante prosjekter siste året?

Humanfuel – det mest eksklusive norskproduserte biodrivstoffet som er laget!

Har du andre gode eksempler på din type teknologi internasjonalt og nasjonalt?

Jalila Essaidi – prosjekt med trans-genetisk hud som kan stå imot våpenkuler, Oron Catts – pionerkunstneren som frontet temaet laboratoriedyrket kjøtt allerede i 2004 med prosjektet Victimless Meat.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?

Å anerkjenne genuint menneskelige kvaliteter og behov – som empati, å gjøre og innrømme feil, sanselighet, kreative prosesser som ikke er logikkstyrt. Selv en superintelligent AI vil ikke kunne formidle verdien av å kjenne sand mellom tærne og vind i håret.

Er det noe vi gjør her i Norge som er unikt?

I et forholdsvis rikt land som Norge har vi mulighet til å dyrke disse verdiene. Men jeg synes Norge burde satse enda sterkere på å fronte radikale klimagrep. Og kultur selvfølgelig!

Kan du anbefale noe stoff om dette temaet?

«Bioart Altered Realities» av William Myers, «Telepresence and Bioart» og «Signs of Life» av Eduardo Kac.

Et favorittsitat om fremtiden?

Jeg er usikker på om det er rett sitert, men: «We are able to send people to the moon – yet we fail to understand the science of a perfect sufflé» – Herves This.

Viktigste poeng fra vår samtale?

Kunst som en drivkraft og inspirasjon som bidrar til å fremme kritisk refleksjon over vår teknologiske samtid og til hvordan vi kan forme vår framtid.

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:Hvordan kan vi legge til rette for at kunst kan få påvirke samfunnsholdninger, og i hvilke situasjoner kan kunst ha en samfunnsmessig innvirkning og skape en bedre fremtid?

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
STARTUP

This is what you will learn:

Bio Tech Kunst Teknologi
Kunst kan være en god drivkraft og inspirasjon som kan bidra til å fremme kritisk refleksjon over vår teknologiske samtid og til hvordan vi kan forme vår framtid.

- Hege Tapio

Recommended literature:
Bioart Altered Realities Telepresence and Bioart

This is I/o/lab - Senter for Framtidskunst

I/o/lab er et senter for framtidskunst i Stavanger drevet av kunstner Hege Tapio. I/o/lab startet opp i 2001 og har siden 2005 hatt tilholdssted ved Tou Scene. Senteret formidler kunst som berører ny teknologi og vitenskap, og står blant annet bak prosjekter som Article-biennalen og Public Art Screens.