<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: LØRNSOC

#0390: Stortingets Spaceman

Gjest: Torstein Tvedt Solberg

Stortingsrepresentant

Arbeiderpartiet


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med stortingsrepresentant fra AP, Torstein Tvedt Solberg, om Tesla-paradokset og hvordan vi skaper en offensiv næringspolitikk som skaper nye verdier for Norge. I podcasten gir Torstein eksempler på hva vi som samfunn kan lære av oljeindustrien når det kommer til forvaltning av data. Silvija og Torstein diskuterer også hvordan Norge kan bidra og bli en aktør innen verdens romfartssatsing.

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
Jeg har tatt initiativ til at Stortinget i Norge bør lage en norsk romstrategi.

Hva fokuserer du på innen din teknologi?
En offensiv næringspolitikk som skaper nye arbeidsplasser og verdier for Norge.

Hvorfor er det spennende?
Verden er nå på vei inn i en ny fase for romindustrien – Space 3.0. Der de store nasjonale programmene som NASA og ESA har banet vei for at kommersielle aktører nå kan utvikle neste fase. Dette toget er nå i ferd med å forlate stasjonen, Norge må sikre seg en plass.

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?
Regjeringen har trenert vedtaket, og motarbeider vårt forslag om en ambisiøs romfartspolitikk. Og dette er et industriområde som krever samarbeid mellom stat og privat.

Dine egne relevante prosjekter siste året?
Andøya og utviklingen av en egen oppskytningsbase for småsatellitter, der Norge kjemper i konkurranse med Sverige, Storbritannia og Portugal.

Dine andre favoritteksempler på din teknologi internasjonalt og nasjonalt?
Romkappløpet og NASA har vært instrumentelle i utviklingen av ny teknologi. Alt fra kulepennen til touchskjermer er et resultat av visjonen om å utforske verdensrommet.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Det var ikke Apollo 1 som kom til månen, men Apollo 11. Fail, retry, fail again  – but learn.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
Subsea og fjernstyrt boreteknologi. Vi har kun vært noen få centimeter ned i Mars sin overflate, neste Misson to Mars har som mål å borre nedover i Mars sin kjerne. Her er norsk teknologi best.

Et favoritt fremtidssitat?
We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard.

Viktigste poeng fra vår samtale?
At et lite land som Norge har masse å bidra med i den internasjonale romindustrien. 

Dette LØRNER du:

Dataforvaltning   Næringspolitikk Satellitteknologi Romfart
Verden er nå på vei inn i en ny fase for romindustrien – Space 3.0. Der de store nasjonale programmene som NASA og ESA har banet vei for at kommersielle aktører nå kan utvikle neste fase. Dette toget er nå i ferd med å forlate stasjonen, Norge må sikre seg en plass.

Torstein Tvedt Solberg

Anbefalt litteratur
Star Wars

Dette er Arbeiderpartiet

Arbeiderpartiet er Norges største politiske parti, og partiets symbol er den røde rosen. Partiet ble stiftet i 1887, og partiets ideologi, eller grunnsyn eller samfunnssyn om du vil, er sosialdemokrati. De bygger politikk på grunnverdiene frihet, likhet og solidaritet.

Refleksjon

Teknologien vi har på romfart i Norge er i verdenstoppen, men vi må bli flinkere til å snakke om den og dele det vi får til. Hvorfor er Norge for dårlige til å utnytte sitt overføringspotensiale med å snakke høyt om det kule vi får til?