<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: CLEANTECH

#0391: Et globalt pantesystem

Gjest: Wilhelm Myrer

Founder og CEO of Empower


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med founder og CEO av Empower, Wilhelm Myrer. Wilhelm er jurist og seriegründer av en rekke olje-, gruve-, solenergi-, app- og blockchainselskaper. I Empower er ambisjonen å finne løsninger som får all plast inn i en sirkulærøkonomi. Ved hjelp av blockchain-teknologi jobber de med å utvikle et transparent og sporbart globalt økosystem for plastsøppel. I episoden forteller Wilhelm mer om hvordan desentralisering og peer-to-peer egenskapene i blockchain kan øke verdien på plast, og dermed hvordan Empower tar sikte på å løse en av verdens største miljøutfordringer.
Full transcript (Available soon)

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?

Vi prøver å finne løsninger for å få all plast inn i en sirkulærøkonomi og rydde opp alt som er ute i naturen.

Hva fokuserer du på innen teknologi?

Digitalisering med blockchain-teknologi.

Hvorfor er det spennende?

Desentralisering og peer-to-peer egenskapene, og mulighetene til å lage et internett for verdier.

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?

Motvilje mot forandring og store selskapers umulige situasjon når det gjelder å beskytte seg mot ny teknologi. Bankenes nekt for blockchain-relaterte selskaper til å åpne konto er et vilt eksempel.

Dine egne relevante prosjekter siste året?

Empower bruker blockchain-teknologi for å lage et transparent og sporbart globalt økosystem for all plastsøppel, og dermed også øke verdien på plasten.

Dine andre favoritteksempler på din type teknologi internasjonalt og nasjonalt?

Desentralisert ID, som Konsent i Norge og veldig mange andre internasjonalt driver med.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?

Kombinasjonen av de nye disruptive teknologiene kommer til å skape en verden vi ikke kan se for oss i dag. Den som klarer å forstå alle disse i sin helhet kommer til å gjøre det bra.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?

Norge har vært ledende på solenergi gjennom Alf Bjørseth, og på blockchain så har vi et konkurransefortrinn i at vi forstår verdien av tillit. Dette burde vært en nisje der Norge tar ledelsen internasjonalt.

Et favoritt fremtidssitat?

Alt som kan oppfinnes er blitt oppfunnet, som Charles H. Duell sa på slutten av 1800-tallet.

Viktigste poeng fra vår samtale?

Norge har en unik mulighet til å ta en global posisjon og eksportere tillit, sirkulærøkonomi og pantesystemer. Vi burde være verdensledende i kampen for havene, men da må man gjøre noe annet enn å sende pengene til Verdensbanken og FN.

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:Med utgangspunkt i koblingen mellom blockchain-teknologi og miljøteknologi, hvordan kan Empower løse økonomiske utfordringer for land som ikke har like godt økonomisk system og en like god infrastruktur som i Norge? 

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
STARTUP

This is what you will learn:

Blockchain Sirkulær økonomi Desentralisering Bærekraft Økosystem for plastsøppel
Empower bruker blockchain-teknologi for å lage et transparent og sporbart globalt økosystem for all plastsøppel, og dermed også øke verdien på plasten.

- Wilhelm Myrer

Recommended literature:
Alt mulig, og gjør opp din egen mening

This is Empower

Empower skaper en løsning på plastavfallsproblemet ved å gi plast en verdi. Empower rydder opp verden mens de bekjemper fattigdom ved å gi en lønn til de som trenger det. Selskapet ble grunnlagt i januar 2018 basert på ideen om å bruke ny teknologi for å muliggjøre en sirkulær økonomi. Visjonen er å myndiggjøre (empower) mennesker til å skape en renere og bedre verden.