<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: FINTECH

#0396: «Open Innovation» i praksis

Gjest: Simen Armond

Head of Project Development

NCE Finance Innovation


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Head of Project Development hos NCE Finance Innovation, Simen Armond, om hvordan vi kan skape et sterkere økosystem gjennom «Open Innovation». NCE Finance Innovation er en del av klynge-programmet Norwegian Center of Expertise (NCE), støttet av den norske regjeringen, Innovasjon Norge, Norges forskningsråd og SIVA. Simen deler sine erfaringer fra NCE, og forteller oss om hvordan vi kan drive prosjekter på tvers av finans, IT og tjenesteleverandører. Silvija og Simen diskuterer også hvordan samarbeid mellom konkurrenter kan utgjøre reell verdi for alle involverte parter.

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i fin-tech/open innovation? 
Aktiv småbarnsfar,  fag-nerd  på teknologi men henter mest energi av å jobbe med mennesker fremfor maskiner. Brenner for oppstarts-selskaper etter å ha drevet eget selskap i flere år og sett  mulighetene som god drahjelp kan gi.

Hva gjør dere på jobben? 
Driver prosjekter på tvers av finans, it og tjenesteleverandører.

Hva er de viktigste konseptene i  fin-tech/open innovation? 
Hvordan samarbeid mellom konkurrenter kan gi reell verdi for bank/finans som deltar men også for støtte-disipliner som jurister,  tech  og akademia. 

Hvorfor er det spennende? 
Fordi et sterkere økosystem gi verdi til alle våre medlemskategorier, den såkalt  femfaktors-modellen  for klynger: - startups/entreprenører - risikokapital - etablerte/corporates - myndigheter - akademia. 

Hva synes du er de mest interessante kontroverser? 
At i samarbeidsprosjekter på tvers av deltagerne i en klynge kommer ROI til forskjellig tid for disse forskjellige medlemmene.  Bevissthet rundt dette er viktig for å få alle med og alle til å holde ut. Forventnings-avklaringer tidlig er essensielt.

Dine egne prosjekter innen fin-tech? 
Jobber med pre-PSD2 prosjekt, for samarbeid om datautveksling og teknisk oppsett mellom tre banker i vår klynge. Innen forsikring jobber vi med å samle data på tvers av selskaper for å gi større datagrunnlag for å bedre kunne detektere forsikringssvindel.  Innen KYC og AML jobber vi aktivt med å involvere og koble våre mindre og nyere medlemsbedrifter med det etablerte for å finne fellesprosjekter.

Dine andre favoritt-eksempler på  fin-tech/open innovation  internasjonalt og nasjonalt? 
Nasjonalt liker jeg måten  f.eks sbanken  og  quantfolia, sparebanken vest og folio jobber sammen for å gi kundene et bedre produkt basert på investering og godt samarbeid.  Internasjonalt bruker jeg til dagen  Curve, ett kort som kan  switche  mellom å belaste alle mine andre kort. 

Hvordan pleier du å forklare  fin-tech/open innovation? 
Open innovation  bruker jeg om søken etter innovasjon utenfor eget selskap, hvor man inngår tillitsbaserte gi/få relasjoner på tvers av størrelse og disiplin.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette? 
Vi har en høy grad av tillit og integritet. Kommer ned til individer som samles i samme rom.  Vi i NCE FI tar oss av å sikre juridiske avklaringer på konkurranse og samarbeid slik at det kan være trygghet om den delen.

Et  fremtids-sitat? 
To connect the  dots  you must first collect the dots. 

Viktigste poeng om fin-tech/open innovation fra vår samtale? 
Samarbeid på tvers av konkurrenter kan forenkles med en nøytral tredjepart som driver, som har som interesse ene og alene å få suksess i prosjektet!

CLUSTER

This is what you will learn:

Innovasjon Samarbeidsprosjekter Maskinlæring
«Open Innovation» er søken etter innovasjon utenfor eget selskap, hvor man inngår tillitsbaserte «gi og få» relasjoner på tvers av størrelse og disiplin.

- Simen Armond

Recommended literature:
Bad Blood: Secrets and Lies in a Silicon Valley Startup

This is NCE Finance Innovation

NCE Finance Innovation er en norsk klynge for innovasjon innen fin-tech. Målet for klyngen er å skape nye finansielle tjenester og løsninger gjennom eksisterende og nye selskaper, og å øke eksporten av fin-tech til internasjonale og globale markeder. NCE Finance Innovation er en del av klynge-programmet Norwegian Center of Expertise (NCE), støttet av den norske regjeringen, Innovasjon Norge, Norges forskningsråd og SIVA.