<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: MAKERS

#0398: En ny autonom verden

Exported: Erik Fossum Færevaag

Gründer

Disruptive Technologies AS


Med Lørner Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med gründer av Disruptive Technologies AS, Erik Fossum Færevaag. Distruptive Technologies har skapt et stystem med små effektive, kraftige og tilpasningsdyktige sensorer. I episoden snakker Silvija og Eirik om IoT og hvordan verden skal ombygges for bærekraft.

Utdanning og hobby?

Siv Ing Mikroelektronikk Lære og forstå nye ting, bygge

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i teknologi?

En nerd.  Holdt på med elektronikk siden jeg var 5. Min far jobbet med feilsøking av radio/TV og familie med ingenørbakgrunn.

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?

Innen teknologi: Presser grensene mot det vi tror er mulig innenfor vårt fagfelt.

Hva fokuserer du på innen teknologi?

Produktdefinisjon

Hvorfor er det spennende?

Jeg er en drømmer. Liker og visualisere fremtiden med ulike muligheter og tenke på hvordan produkt/teknologi kan passe inn. Bruker mye tid på youtube og i bøker.

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?

Miljøspørsmålene. Tiltak med personlige konsekvenser gir stor motstand. Få er villig til å ofre, og få tør gjøre store endringer. E.g. bompenger, investeringer, kostnader uten personlig anerkjennelse.

Dine egne relevante prosjekter siste året?

I Disruptive er det slipp i markedet med alt av detaljer det innebærer. Sørge for at man alt virker og er klart. Privat har det ikke vært tid til noe, men å bygge ting i tre og metall på verkstedet, eller jobbe i hagen er beste avkobling.

Dine andre favoritteksempler på din type teknologi internasjonalt og nasjonalt?

Vi har antakelig tusener av konkurrenter. Men ingen som leverer tilsvarende på våre hovedsalgspunkter: størrelse, robusthet, enkelhet og kostnad.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?

Dybdekunnskap innenfor fremvoksende teknologier (dyp teknologi hw/sw, AI, sikkerhet, personvern, robotikk, big data) Tverrfaglig innsikt i hva som er mulig å få til i og mellom teknologier. Verden skal ombygges for bærekraft. Der er jeg sikker på at tverrfaglige kombinasjoner blir mer relevant enn noensinne.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?

Norge i særskilt posisjon.  Mange dyktige fagpersoner, flere vellykkede høyteknologibedrifter, gode læringsmiljø, mye kapital og et godt kredibelt verdensrenommè.

Et  favoritt fremtidssitat?

“ Inventions have long since reached their limit, and I see no hope for further developments.“ Roman Engineer Julius Sextus Frontinus, AD10

Viktigste poeng fra vår samtale?

Vi går inn i en fantastisk spennende tid der verden skal bygges om for det bærekraft og det grønne. Jeg tror det er flere teknologi og produktsmuligeter enn noensinne, og har stor tro på verden. Vi må bare tørre investere og ta noen personlige konsekvenser.

Anbefalt litteratur:

Mikroteknikk IoT Bærekraft Sensorikk Chip-design
Vi går inn i en spennende tid der verden skal bygges om for bærekraft og det grønne. Jeg tror det er flere teknologi- og produktmuligheter enn noensinne. Vi må tørre å investere og ta noen personlige konsekvenser.

Erik Fossum Færevaag

Dette er Disruptive Technologies AS

Distruptive technologies AS er selskapet som har skapt et system med små, effektive, kraftige og tilpasningsdyktige IoT sensorer for å nå et stadig større antall driftskomponenter. Distruptive Technologies gjorde også datakryptering til en hovedprioritet. Endelige, sikre, kostnadseffektive og bærekraftige operasjoner som gir folk mer frihet til å drive med mer givende sysler.

Refleksjon

Hvilke nye muligheter finnes innenfor IoT for å styrke grønn utviking? Mulighetene er der, det finnes flere teknologi- og produktmuligheter enn noensinne, men tørr vi gripe sjansen til å investere?