<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: LØRNSOC

#0399: Hvilken retning har digi-toget?

Gjest: Kjersti Eiken

Leder av Innolab of Bergen Kommune


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med leder av Innolab ved Bergen Kommune, Kjersti Eiken. Med erfaring fra en av Europas største teknologigigant har Kjersti tatt med seg viktigheten av å se på teknologi som et verktøy som fremmer og materialiserer det mennesker klarer å tenke ut på forhånd. I episoden forteller hun hvordan Innolab jobber for å tilrettelegge for digitalisering og nye arbeidsmetoder i offentlig sektor - en sektor som forvalter og utvikler noen av de viktigste tjenestene og oppgavene vi har i samfunnet. Silvija og Kjersti reflekterer også over hvordan man møter skepsisen ansatte ofte har til ny teknologi. 

 

Full transcript (Available soon)

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i teknologi?
Jente fra bygden, jobbet i 20 år med salg, ledelse, nettverksbygging, rådgivning og medarbeiderutvikling. 

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
Forvalter og utvikler noen av de viktigste tjenestene og oppgavene vi har i samfunnet. Vi vil at innbyggerne våre skal bo, jobbe, utdanne seg og leve på best mulig måte i kommunen og regionen vår ved å finne gode digitale løsninger og digitale samarbeidsprosjekter både på regionalt og nasjonalt plan.

Hva fokuserer du på innen teknologi?
Trygg  digitalisering og  eierskap av data til innbyggerne som forvaltes av kommunene.  Teknologi som kan gi kraft til flere enn dem som i utgangspunktet var tiltenkt teknologiprosjektet.  Teknologi som kan lukke gapet mellom rik og fattig, stor og liten, ny og gammel i landet, ung og gammel i sinnet.

Hvorfor er det så spennende?
Skaperkraft kommer når vi tør å dele, se og høre hva andre tenker og mener uten å gå i forsvar eller frykte for egen integritet.  Tenke utenfor boksen, tørre å stå i det ukomfortable lenge nok til å se at det finnes andre måter å løse oppgaver på enn slik man alltid har gjort det.Tørre å dele data med andre utenfor egen bransje. 

Hva synes du er de mest interessante motsetningene?
Smartbydebatten – hvor smart er den egentlig? Fra ord til handling – hvor kan vi se effekten av alle konferanser,  workshops og hackathons? 

Dine egne relevante prosjekter siste året? 
Etablert og satt i drift innovasjonssenteret INNOLAB i Bergen og Ullensaker kommune og holder nå på å etablere i Bjørnafjorden kommune. Igangsatt Innovasjonspartnerskapet «1 000 bygg – 10 000 muligheter». Fasilitator for MUST – Mobilitetslaboratorium for Utvikling av Smarte Transportløsninger.  Bidragsyter i starten for etablering av datasjø-prosjekt med big data i skikkelige real life usercaser. Kulturbyggingsprosjekter for kommunale enheter i omstillinger.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Vi må dele innsikt og kompetanse på en måte som gjør at vi kommer vekk fra alt pratet og kan handle sammen, skape sammen, utvikle sammen.

Er det noe vi gjør her i Norge som er unikt? 
Kommunene er i ferd med å våkne opp fra dvalen, og vi har skjønt at vi heller må samle og etablere noen store kraftfelt som kan gi vekst til næring og tjenesteutvikling for hele landet.

Viktigste poeng fra vår samtale?
Det siste digitaliseringstoget er ikke i ferd med å forlate perrongen – det går mange digi-tog hele tiden, i ulike retninger, så pass deg vel for hvilket tog du hopper på.       

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:Digifrid er robotstyrte saksbehandlere. Mange innenfor offentlig og privat sektor føler at teknologiutviklingen går for fort, og de føler seg utelatt. Hvordan kan vi komme skeptikerne i møte og hva er de faktiske fordelene og ulempene med å ha robotstyrte saksbehandlere i samfunnet?

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
PUBLIC SECTOR

This is what you will learn:

Automatisering
Offentlig innovasjon
Mobilitetdata
Endringsledelse
Det siste digitaliseringstoget er ikke i ferd med å forlate perrongen. Det går mange digi-tog hele tiden, i ulike retninger, så pass deg vel for hvilket tog du hopper på. Vi vil aldri hoppe på feil tog om vi bruker kappgangfilosofien i det vi foretar oss: «En fot i bakken hele tiden, og gå sykt fort».

- Kjersti Eiken

Recommended literature:
Digitaliseringskonferansen 11.-12.juni på Gardermoen, «Med data skal landet bygges».

This is Bergen Kommune

Innolab er en fysisk møteplass og knutepunkt for idéarbeid i kommunen om innovasjon og digitalisering på alle områder. Målet er å skape en enklere vei for gode idéer og forslag til forbedringer inn til kommunen. Byrådet vedtok å etablere Innovasjonslaben 4. mai 2017 i forbindelse med behandlingen av saken «Digitalisering og innovasjon i Bergen kommune 2017-2020».