<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: LØRNBIZ

#0400: Digitalisering og sirkulærøkonomi

Gjest: Anders Waage Nilsen

Partner og produktutvikler

NEW AS og Waste IQ


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Partner i NEW AS og produktutvikler i Waste IQ, Anders Waage Nilsen, om forholdet mellom IoT og sirkulær økonomi. Waste IQ adresserer kjente utfordringer i avfallsbransjen med digitalisering, standardisering og samarbeid. Anders forteller om hvordan dette avfallsselskapet fra Bergen økte resirkuleringsgraden med 28 prosent gjennom smart digitalisering. Silvija og Anders diskuterer også hvilke nye forretningsmodeller som muliggjøres gjennom sporbarhet av data. 

Utdanning og hobby?
Utdanning: Halvstudert samfunnsviter med design/forretningsutvikling
Hobby: Friluftsliv og musikk. 

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i teknologi?
Via publiseringsteknologi, som redaktør. Ble interessert i leseren som bidragsyter. Community.

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
Endrer teknologikultur. Skaper økosystem og dataflyt som trengs for at en lineær økonomi skal bevege seg i sirkulær retning.

Hva fokuserer du på innen teknologi?
Anvendt IoT. Forretningsmodeller som muliggjøres av sporbarhet. 

Hvorfor er det spennende?
Fordi det utfordrer dypt rotfestede konvensjoner. Og fordi det krever at man jobber med mennesker og maskiner samtidig.

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?
Jeg synes medias forhold til plattformene er interessant. Mediebransjen har blitt utfordret både på den sosiale grafen og kunnskapsgrafen, men har vært fullstendig ute av stand til å møte utfordringen strategisk. Nå fungerer abonnementsmodellen, men offentligheten er blitt fullstendig fragmentert. Revirtenkningen har vært for rotfestet.

Dine egne relevante prosjekter siste året?
NEW AS, konseptutvikler LYTT, WasteIQ AS.

Dine andre favoritteksempler på din type teknologi internasjonalt og nasjonalt?
Jeg er opptatt av ressursorientert teknologi. Hvordan får vi råstoffer til å gå flere runder i loopen? Jeg synes Blue Crude sin satsning på syntetisk drivstoff er interessant, jeg liker Bergen Carbon Solutions, jeg liker Invertabro. Her hjemme synes jeg evnen til å elektrifisere båttransport er fascinerende. 

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Kombinatorisk innovasjon. Konsept-tenkning. System-analyse. Evnen til å tenke i organisk utvikling av prosjekter.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
Vi har en veldig god skole. Men vi bør ta et kraftig oppgjør med tendensen til å bryte verden ned i fagsiloer. 

Et favoritt fremtidssitat?
"Pessimist of the intellect, but optimist of the will" - Antonio Gramsci. 

CLUSTER

This is what you will learn:

Sirkulær økonomi Gründerskap Sensordata Community
Det å finne et felles grensesnitt hos mennesker er den nye utfordringen. Der det før handlet om å reise murer som skapte en form for ekslusiv markedsadgang, handler det nå om å skape mer åpenhet, sammenkobling og et felles grensesnitt. Hvis folk kan bli flinkere til å minne seg selv på dette, så tror jeg at Norsk næringsliv vil kunne drive langt viktigere verdiskapning.

- Anders Waage Nilsen

Recommended literature:
Bok:Learning From the Octopus: How Secrets from Nature Can Help Us Fight Terrorist Attacks, Natural Disasters, and Disease

This is NEW AS og Waste IQ

Waste IQ adresserer kjente utfordringer i avfallsbransjen med digitalisering, standardisering og samarbeid. Selskapet sin teknologi har bidratt til å «normalisere» data fra ulike leverandører. Dataene holder høy kvalitet, og kan dermed også brukes som fakturaunderlag, som grunnlag for logistikk-planlegging, og presis statistikk for å analysere hvordan avfallssystemet kan forbedres. WasteIQ har skapt et fagmiljø som kombinerer teknologiforståelse og avfallskompetanse og et moderne teknologisk rammeverk for sømløs dataflyt, digitale brukeropplevelser og nye forretningsmodeller. Løsningen til Waste IQ kan bidra til at gjenvinningsbransjen blir mer effektiv i sin drift og samtidig en viktig leverandørindustri.