<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: BIGDATA

#0413: Democratization of data

Gjest: Liv Elise Saune Tøftum

Head of Analytics and Customer Lifecycle Management

Telenor Norway


Med Vert Silvija Seres

In this episode of #LØRN, Silvija speaks to the Head of Analytics and Customer Lifecycle Management at Telenor Norway, Liv Elise Saue Tøftum, about the value created from insight, data democratization, and automation. Liv points out how our patterns of behavior define us and how we learn about people from their patterns. For Telenor Norway, the customer is at the center of everything it does and Liv believes being relevant to clients and being able to adapt products according to customer expectations is more important than ever. She studied at the Norwegian University of Science and Technology.

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i teknologi?
 Jeg har så lenge jeg kan huske hatt et ønske om å forstå hvordan ting henger sammen og fungerer. Matte og fysikk var favorittfagene mine, og da ble NTNU et opplagt valg for studier. Etter studiene jobbet jeg cirka ti år i Boston Consulting Group, før jeg begynte i Telenor.

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
Vi har to oppgaver: Vi hjelper organisasjonen (Telenor Mobile) med data og innsikt slik at vi kan ta bedre beslutninger i alt vi gjør, og ta lærdom av de beslutningene vi har tatt, og vi bruker personalisert kommunikasjon til å hjelpe kundene våre å ta i bruk gode, trygge og riktige produkter og tjeneste.

Hva er du mest opptatt av innen teknologi?
Jeg er mest opptatt av at teknologien må henge sammen for å kunne ta ut effektene av både verktøy og data. I tillegg er det viktig å utnytte mulighetene innen automatisering og effektivisering.

Hvorfor er det spennende?
Fordi vi hele tiden lærer nye ting og finner nye måter å løse problemer på, både for kundene våre og oss selv. På den måten skaper vi verdier for samfunnet og for Telenor.

Hva synes du er de mest interessante motsetningene?
80 prosent av jobben ligger å få samlet og tilrettelagt data, mens 20 prosent ligger i selve analysen/algoritmen. Gullet ligger i dataene, og her er også den største kompleksiteten og de største tekniske utfordringene. 

Dine egne relevante prosjekter siste året?
- Demokratisering av data – få data og innsikt ut til organisasjonen/forretningen ved hjelp av selvbetjeningsverktøy
- Lansering av vår big data-plattform, Mjøsa
- Fått ferdigstilt plattformen vår for å håndtere kunde-eventer i sanntid

Dine andre favoritteksempler på din type teknologi internasjonalt og nasjonalt?
De beste er de store digitale aktørene som Spotify, Netflix, Amazon, Google og Facebook, men vi har også gode eksempler fra Norge, som Tibber, Kolonial og Vipps.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Alt som går på data/analyse/programmering. Jeg tror også at UX og «behavioral economics» kommer til å være etterspurt. 

Har du et favoritt-fremtidssitat?
Det ligger mye hverdagslykke i å finne glede i de små ting – både i livet og også i nybråttsarbeid.

Viktigste poeng fra samtalen vår?
Gullet ligger like ofte i det enkle som i det kompliserte. Å få samlet og visualisert dataene på en lett forståelig måte, samt få distribuert datatilgang ut til større deler av organisasjonen (demokratisering av data), gir ofte betydelig innsikt og grunnlag for gode beslutninger.

ENTERPRISE

This is what you will learn:

Regulation
Customer life cycle
Algorithms
Pattern recognition
Data lake

The gold is in the data. The most important thing is that the insight here improves our ability to serve customers and run an efficient business.

- Liv Elise Saune Tøftum

Recommended literature:
Talk with professionals in your own organization

This is Telenor Norway

Telenor Norway is a telecommunications company that develops and delivers mobile, fixed line, and internet services to customers and businesses. Telenor's wholly owned Norwegian mobile operation is the country's leading telecommunications operator. Telenor's service portfolio in Norway includes fixed and mobile telephony, broadband and data communication services for residential and business customers, as well as a broad range of wholesale services.