<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: AI

#0414: AI in Telenor

Gjest: Astrid Undheim

VP of Analytics & AI of Telenor ASA


Med Vert Silvija Seres

In this episode of LØRN Silvija talks to VP Analytics & AI in Telenor ASA, Astrid Undheim, about how Telenor works with artificial intelligence. They touch on the benefits of working with artificial intelligence from Norway and why is it important to distinguish between artificial intelligence as a technology and its use. She has a doctorate in artificial intelligence and heads Telenor's Artificial Intelligence Lab (Telenor-NTNU AI-Lab) at NTNU in Trondheim. There she is responsible for a staff of 13 researchers. Undheim believes Artificial intelligence has matured over the years having gained enormous access to data and processing capacity that enables them to build artificial intelligence models that are so large and complex that they can be used to solve important tasks. She believes that artificial intelligence today is about machine learning - training computers to understand connections in data. The areas that have become most mature are image recognition and text comprehension.
Full transcript (Available soon)

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i teknologi?

Kommer fra en på bondegård på Jæren og har studert IKT/Kommunikasjonsteknologi ved NTNU (MSC og PhD). Har jobbet i Telenors forskningsavdeling siden 2009 og har helt fra jeg var liten elsket matte. Interessen for matematikk var inngangen min til teknologi, snarere enn at jeg hadde noen spesiell interesse for duppedingser og datamaskiner.

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?

Vi er opptatt av å ta kunstig intelligens/maskinlæring videre som forskningsfelt. Vi driver anvendt forskning på AI, men jobber også tett sammen med NTNU, NR og andre rundt metodeutvikling. Det som er morsomt med AI, er at det ofte er kort vei fra forskning til anvendelse.

Hva er du mest opptatt av innen teknologi?

Jeg er opptatt av dataanalyse generelt, og maskinlæring spesielt – med fokus på dyp læring i kombinasjon med andre metoder. Den viktigste jobben min er å sørge for at forskerne får friheten de trenger for at de skal få brukt kompetansen sin og vokser.

Hvorfor er det spennende?

Jeg syns  generelt at automatisering er spennende, og jeg er fasinert over hvordan man kan bruke data og  maskinlæring til å gjøre ting mer effektivt og samtidig tilby kundene bedre tjenester.

Hva synes du er de mest interessante motsetningene?

Det pågår nå en stor debatt rundt etikk og kunstig intelligens. Det er etter min mening en stor tabbe å prøve å regulere kunstig intelligens som teknologi.  Det er bruken som bør reguleres og begrenses.

Dine egne relevante prosjekter siste året?

Jeg er mest fornøyd med at vi har kommet godt i gang med å analysere data fra mobilnettverkene våre ved bruk av nye metoder og verktøy. I tillegg har vi fått på plass en IoT/AI-plattform som vi kan jobbe med sammen med NTNU i Open AI lab.

Dine andre favoritteksempler på din type teknologi internasjonalt og nasjonalt?

Favoritteksempelet er DeepMinds gjennombrudd innenfor Deep reinforcement learning, til bruk for spill (blant annet sjakk), men også for å styre datasentrene til Google for å spare strøm.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?

Jeg er teknologioptimist og tror at fremtiden er teknologidrevet.

Er det noe vi gjør her i Norge som er unikt?

Jeg synes at det vi har startet på Open AI-lab, er viktig for å kombinere forskning og næringslivsproblemer.

Har du et favoritt-fremtidssitat?

Nikolai Astrup om Norsk AI-strategi: «Vi må gripe mulighetene, og håndtere utfordringene».

Viktigste poeng fra samtalen vår?

For å lykkes med AI i Norge er det viktig å få til store satsninger der vi kobler næring (data og problemer) med kompetanseutvikling og forskning. Blir alltid positivt overrasket over hva man kan få til når data, infrastruktur og de gode problemstillingene er på plass.

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:The issue of trust, security and safety with artificial intelligence systems is hard to overlook. How ready is the world to deregulate it? And do we have the time to wait for the regulations of the solutions?

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
ENTERPRISE

This is what you will learn:

Machine Learning
DL
AI
Open AI lab

In order to succeed with AI in Norway, it is important to get strong initiatives where we connect industry, data, and problems, with competence development and research. I am always excited by what we can achieve when data, infrastructure, and suitable issues are in place.

- Astrid Undheim

Recommended literature:
Orwell, George (1949). Nineteen Eighty-Four. A novel.

This is Telenor ASA

Telenor ASA is a Norwegian majority state-owned multinational telecommunications company and is one of the world's largest mobile telecommunications companies with operations worldwide, but focused in Scandinavia and Asia. It has extensive broadband and TV distribution operations in four Nordic countries, and a 10-year-old research and business line for Machine-to-Machine technology. Telenor owns networks in 9 countries and is listed on the Oslo Stock Exchange and had a market capitalization in November 2015 of kr 225 billion, making it the third largest company listed on the OSE.