<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
In this episode of #LØRN Silvija speaks with Senior Data Scientist in Telenor Research, Johannes Bjelland, about how Telenor use the data they collect as a network company, while staying within the frames of ethics and GDPR. Johannes explains how big data gives us tools to study human behavior on a large scale, and the several positive uses beyond more effective spamming on the internet. They also discuss what would come out from the intersection between social science and technology. Johannes has focused on developing and testing new methods to extract insight and value from vast amounts of Telecom customer data. This includes data mining, machine learning, social network analysis and setting up data driven marketing pilots. He strongly believes in data analysis as a tool for optimizing business decisions and understands human behavior. 

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
Vi finner nye muligheter å bruke våre data på. Jeg jobber med cutting edge teknologi, ofte i skjæringspunkt mellom social science og teknologi, matematikk og statistikk.

Hva fokuserer du på innen teknologi?
Jeg fokuserer på å utvikle og teste nye bruksområder innen big data.

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?
Bruk av AI og big data i forskning vs. personvern.

Dine egne relevante prosjekter siste året?
Big data metoder for å forstå sammenheng mellom kundens høyst subjektive rating av Telenors tjenestekvalitet og tekniske parametre, og telekom data for å måle bevegelsesmønstre i store folkemengder.

Dine andre favoritteksempler på din type teknologi internasjonalt og nasjonalt?
Lazer Lab.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Jeg tror relevant kunnskap er python programmering og elementærkunnskaper i statistikk og maskinlæring.

Et favoritt fremtidssitat?
If you do not change direction, you may end up where you are heading.

Viktigste poeng fra vår samtale?
Big data gir oss verktøy til å studere menneskelig oppførsel i stor skala, og det finnes flere positive bruksområder utover mer effektiv spamming på internett.

Enterprise

This what you will learn:

Data science Collaboration Telenor Mobility analytics Lazer Lab Human mobility
Big data gir oss verktøy til å studere menneskelig oppførsel i stor skala, og det finnes flere positive bruksområder utover mer effektiv spamming på internett. 

- Johannes Bjelland

Recommended literature:
Mapping poverty using mobile phone and satellite data Improving official statistics in emerging markets using machine learning and mobile phone data

This is Telenor

Telenor Research is Telenor Group’s corporate unit for scientific research. It plays a key role in providing insight and competence that enable Telenor to become a software and data-driven company. This unit conducts research within key areas, including customer insight, data analytics, machine learning, innovation, digital services, new technologies and market dynamics.

Test your knowledges on this podcast, sign in for microcourse on lorn.university

Try microcourse