<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: CLEANTECH

#0430: Lavutslippsteknologi

Gjest: Hildegunn T Blindheim

Direktør Klima og Miljø

Norsk olje og gass


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med direktør for klima og miljø i Norsk olje og gass, Hildegunn T. Blindheim. Hildegunn fattet interesse for fysikk- og miljøspørsmål da hun studerte atmosfærefysikk og astrofysikk. Hun har siden opparbeidet seg solid erfaring fra olje- og gassbransjen og har tidligere jobbet i både Miljødirektoratet og Norsk Institutt for luftforskning. I Norsk olje og gass hjelper hun olje- og gassbransjen med å anvende teknologi som reduserer klimagassutslipp fra både produksjon og sluttbruk. I episoden forklarer hun hvorfor karbonfangts og -lagring (CCS) er så viktig i kampen om å nå klimamålene, i tillegg til annen spennende lavutslippsteknologi for produksjon og bruk av olje og gass.

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i teknologi?

Fysikk- og miljøspørsmål har opptatt meg i alle studie- og arbeidsår. Jeg har 8 års erfaring fra olje- og gassbransjen og har tidligere jobbet med klima og miljø i Miljødirektoratet og Norsk Institutt for luftforskning – koblingen mot politikk gjør det enda mer interessant.

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?

Vi koordinerer og kommuniserer olje- og gassbransjens aktiviteter innen klima og miljø.

Hva er du mest opptatt av innen teknologi?

Lavutslippsteknologi for olje- og gassproduksjon og bruk av olje og gass – teknologi som har til hensikt å dekke energibehov og bidra til å nå klimamål.

Hvorfor er det spennende?

Siden vi er, og kommer til å være, avhengig av olje og gass i lang tid framover, er det helt nødvendig å utvikle teknologi som reduserer utslipp både fra produksjon og sluttbruk. Hvis ikke, når vi ikke klimamålene som er satt. Det er spennende fordi bransjen har kompetanse og teknologi som kan bidra til å løse klimautfordringen, samtidig som verdens befolkning får den energien de trenger.

Hva synes du er de mest interessante motsetningene?

At det snakkes så mye om hvor kostbart, vondt og vanskelig det er å bygge de første CCS-anleggene i Norge, samtidig som det snakkes alt for lite om hvor kostbart, vondt og umulig det blir å nå klimamålene uten CCS både i Norge, EU og globalt.

Dine egne relevante prosjekter siste året?

Jeg har vært med på å revidere et klimaveikart for petroleumsindustrien og jobbet for å sikre det norske CCS-prosjektet.

Dine andre favoritteksempler på din type teknologi internasjonalt og nasjonalt?

CCS og hydrogen fra naturgass – helt nødvendige for å nå klimamål og representerer et stort industripotensial for Norge som nasjon.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?

Potensialet som ligger i digitalisering, energimarkeder og nødvendig lavutslippsløsninger (inkludert fornybar, CCS, hydrogen).

Er det noe vi gjør her i Norge som er unikt?

Norge ligger i verdenstoppen på lave utslipp i petroleumssektoren, CO2-fangst og -lagring. Equinor satser på hydrogen fra naturgass som energi i den europeiske energimiksen.

Kan du anbefale noe stoff om ditt felt?

IOGPs nyeste CCS-rapport og Norsk olje og gass' miljørapport.

Har du et favoritt-fremtidssitat

 «Store oppgaver skal man begynne på, ikke tenke på» og «Den beste måten å forutsi framtiden på er å skape den».

Viktigste poeng fra vår samtale?

Norge har en unik mulighet til både å utvikle teknologi og løsninger som er svært viktige for å nå klimamål og dekke verdens energibehov. Da må vi ha myndigheter som tenker lengre enn valgperioder og årlige statsbudsjetter, og som satser på industri og arbeidsplasser som gir svært viktige bidrag til klimamål både nasjonalt og internasjonalt.

PUBLIC SECTOR

This is what you will learn:

Bioplast Atmosfærefysikk Karbonfangst og -lagring (CCS) Hydrogen CO2
Norge har en unik mulighet til både å utvikle teknologi og løsninger som er svært viktige for å nå klimamål og dekke verdens energibehov. Da må vi ha myndigheter som tenker lengre enn valgperioder og årlige statsbudsjetter, og som satser på industri og arbeidsplasser som gir svært viktige bidrag til klimamål både nasjonalt og internasjonalt.

- Hildegunn T Blindheim

Recommended literature:
Miljørapport 2018, Norsk olje og gass

This is Norsk olje og gass

Norsk olje og gass (tidligere Oljeindustriens Landsforening, OLF) er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter knyttet til oljevirksomheten på norsk kontinentalsokkel. Norsk olje og gass arbeider for å videreutvikle en konkurransedyktig olje- og gassindustri i Norge. Norsk olje og gass utvikler også retningslinjer for olje- og gassnæringen som råd og anbefalinger til hvordan selskapene kan håndtere ulike problemstillinger på best mulig måte. Norsk olje og gass har hovedkontor i Stavanger med rundt 40 ansatte, og kontor i Oslo med ti ansatte.