<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: REGTECH

#0434: REGTECH: Øystein Windingstad: Samarbeid om mulighetene i teknologien

Gjest: Øystein Windingstad

IT-sjef

Oppland fylkeskommune


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med IT-sjef i Oppland fylkeskommune, Øystein Windingstad, om FOT-samarbeidet, Fylkeskommunale Optimale Tjenester. FOT-samarbeidet er et samarbeid mellom fylkene Aust-Agder, Finnmark, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Oppland, Vest-Agder og Vestfold. Målsetningen for FOT-samarbeidet er felles, optimale digitale tjenester som forenkler brukernes hverdag gjennom organisasjonsutvikling, digitalisering og samarbeid. Silvija og Øystein diskuterer hvordan man kan gå frem felles for å skape optimaliserte digitale tjenester for større organisasjoner, og Øystein gir eksempler fra det å arbeide på tvers av fylkeskommunene.

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
Vi sørger for at våre 10 000 brukere har stabile og gode tjenester.  Jeg bruker mye tid på å framsnakke, posisjonere og sørge for at IT blir med i alle strategiske valg for organisasjonen. Ledelsen må ha tøffe ambisjoner for teknologien og tørre å utfordre mulighetene. Vi må bidra til den teknologiske forståelsen og modningen av ledelsen og de ansatte i organisasjonen, og økte digitale ferdigheter. Dette arbeidet kan virke som å svømme motstrøms, men når flere jobber for samme sak så kan elva snus. Ikke bare ny læring, men kulturendring.

Hva fokuserer du på innen teknologi?
Helheten, sammenheng og avhengigheter. Arkitektur, struktur, standardisering og kvalitet, stabilitet, sikkerhet og tilgjengelighet. Den gode brukeropplevelsen. 

Hvorfor er det spennende?
Mulighetene er så store dersom det blir forstått, behandlet og benyttet på en god måte.

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?
De kontroversene som til slutt gir avkall på partenes egne meninger, følelsene, og det til slutt ender med helt ny tenking og løsning.

Dine egne relevante prosjekter siste året?
IKT-teknisk sammenslåing av to fylkeskommuner til Innlandet og samarbeid mellom fylkeskommunale enheter/organisasjoner om innovasjon, digitalisering og utvikling.

Dine andre favoritteksempler på din type teknologi internasjonalt og nasjonalt?
Naivitet og likegyldighet i bruken av sosiale medier.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Forståelse, nytte og anvendelse av teknologi for innovasjon.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
Det begynner å bli en anerkjent sannhet at mulighetene er store og at det gjelder oss alle og at vi må handle nå, én digital offentlig sektor. Bruk av nasjonale felleskomponenter.

Et favoritt fremtidssitat?
«Solo Super er ut» og «gullet finnes i sprekkene».

Viktigste poeng fra vår samtale?
Ha mot til å tenke nytt, sammen med andre, ikke være Solo Super. 

Public sector

This what you will learn:

Offentlig infrastruktur IT FOT-samarbeidet Organisasjonsutvikling Digitalisering Samarbeid
Vi sørger for at våre brukere har stabile og gode tjenester. Ledelsen må ha tøffe ambisjoner for teknologien og tørre å utfordre mulighetene. Vi må bidra til den teknologiske forståelsen og modningen av ledelsen og de ansatte i organisasjonen, og økte digitale ferdigheter.

- Øystein Windingstad

Recommended literature:
All type historie som kan forklare hvorfor vi er der vi er i dag og som kan prøve å forberede oss til det som kommer.

This is Oppland fylkeskommune

Som navnet indikerer ligger fylket «inni landet» og er Norges eneste fylke uten kystlinje. Innlandet grenser til fylkene Trøndelag i nord, Møre og Romsdal i nordvest, Vestland i vest og Viken i sør. Dessuten grenser Innlandet til Sverige (Värmland og Dalarna) i øst. Området dekker nær 17 prosent av fastlandsarealet i Norge, og spenner fra Osloregionen i sør til Trøndelag i nord. Mot vest avgrenses regionen av Jotunheimen og fjellområdene i Valdres, og har i øst grense mot Sverige. Norges største innsjø, Mjøsa, ligger sentralt plassert midt i den sørlige enden av Innlandet.

Test your knowledges on this podcast, sign in for microcourse on lorn.university

Try microcourse