<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: EDTECH

#0446: Hjernelæring

Gjest: Kjersti Corneliussen

Daglig leder of Hjernelæring


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med daglig leder av Hjernelæring, Kjersti Corneliussen. Hjernelæring er en digital plattform for lærere om hjernen. I episoden lærer du om hvordan læring og psykologiske prosesser er forankret i hjernen og hvorfor en forståelse av hjernen er nødvendig for livslang læring.
Full transcript (Available soon)

Navn?

Kjersti Corneliussen

Tittel og selskap?

Unngår helst titler. Hjernelæring.

Utdanning?

M.Sc. communication for innovation, B.Sc. industrial design.

Hobby?

Varierer, helst noe utendørs. Og folks hjerner.

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i teknologi?

Teknologi har siden studietiden vært en del av mitt felt, som et middel til et mål. Målet er alltid å la folk mestre, lære og bevege seg og sitt mot det som fungerer best (i markedet, individuelt, i samspill). Læring er nøkkelen til mestring.

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?

Det viktigste er å lære bort hvordan hjernen lærer og fungerer, både til elev og lærer. Hjernen er kompleks, så vi forenkler, tilgjengeliggjør og engasjerer. Leveransen er halvparten av nøkkelen, innholdet resten.

Hva fokuserer du på innen teknologi?

Vi velger å kombinere løsninger som gir oss mest mulig læring for minst mulig innsats (og penger). Så lærer vi hele tiden mer om hva som skal til for at Hjernelæring fungerer best mulig i lærerens hverdag, og dermed for barna. Læreren er vår viktigste partner.

Hvorfor er det så spennende?

Fleksibiliteten i løsningene gir endringsevne og en evne til å snu oss kjapt. Samtidig er det mange utfordringer som må løses løpende, og mye må gjøres manuelt.

Hva synes du er de mest interessante kontroversene?

Det blir spennende å se hvordan det går med de nye fagplanene, hvilke endringer som er mulig med bakteppet dagens system er. Det ville vært interessant å legge vekk alle formeninger om skole fra historien, se på forskningen om læring, for så å lage et nytt system som i etterkant blir justert av erfaringer frem til nå.

Dine egne relevante prosjekter siste året?

I konsulentselskapet Vylder jobber vi med læring i organisasjoner: hvordan legge til rette for kontinuerlig læring og innovasjon. Det dreier seg om å velge en kultur for læring og lage systemer deretter. I Hjernelæring jobber vi hele tiden med læring, både vår egen for å videreutvikle oss og barnas og lærernes læring. Uten læring vil vi fort gå ut på dato.

Har du andre eksempler på din type teknologi internasjonalt og nasjonalt?

Jeg skulle gjerne sett større utforsking av teknologi som et utgangspunkt for samtale og dialog, spesielt mellom barna. Det nytter ikke å gi ut læringsbrett og satse på at alt går fint. Det er i samtaler vi lærer mest, så hvordan skal vi bruke teknologi til å få frem de gode og lærerike samtalene?

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?

Kunnskap om hjernen vil hjelpe oss som samfunn å normalisere hva som foregår inni oss, og gi oss et språk for å kunne uttrykke oss selv, øke vår empati med andre og lære mer. Da har vi også en større sjanse for å bidra til at barna beholder sin naturlige kreativitet og entusiasme, noe som kommer godt med når vi skal løse alle problemene som er her og kommer i fremtiden.

Er det noe vi gjør her i Norge som er unikt?

Jeg gleder meg til å se alle resultatene av arbeidet som legges ned for tiden ifb. fagplanen 2020. Jeg håper vi vil se spennende måter å lære bort folkehelse og livsmestring i skolen, at lærere får bedre verktøy enn PDF og grensesnitt som hører fortiden til.

Kan du anbefale noe stoff om ditt felt?

Vi henter kunnskap fra psykologien generelt, Morten T. Hansen, Brené Brown, Minerva university – alle som bidrar til å spre kunnskap om hjernen og læring.

Et favorittsitat om fremtiden?

«Eg har innsett at dersom du gir ungdommen vanskelege nok oppgåver, så gjennomfører dei mirakel.» Frode Steen, leder i Reodorklubben i Førde.

Viktigste poeng fra vår samtale?

La oss stå sammen om trygge barn som våger, ved å gi dem tilgang på det vi vet om hjernen og dens evne til læring. La oss finne de måtene læringen blir morsomst på, ved kontinuerlig læring selv. Bli med på en viktig og morsom reise.

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:Ifølge Kjersti Corneliussen er det i samtaler vi lærer mest. Står teknologi i veien for læring gjennom samtaler, eller kan det kombineres?

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
STARTUP

This is what you will learn:

Hjernelæring Psykologiske prosesser Læringsglede Speideren, Vokteren, Den kloke og Skattekisten Skolen Livslanglæring
Kunnskap om hjernen vil hjelpe oss som samfunn å normalisere hva som foregår inni oss. Det kan gi oss et språk for å kunne uttrykke oss selv, øke vår empati med andre og lære mer. Da har vi også en større sjanse for å bidra til at barna beholder sin naturlige kreativitet og entusiasme, noe som kommer godt med når vi skal løse alle problemene som er her og kommer i fremtiden.

- Kjersti Corneliussen

Recommended literature:
Morten T Hansen Brene Brown Minerva university  Lean Startup

This is Hjernelæring

Hjernelæring sprer kunnskap om hjernen for å hjelpe barna å forstå seg selv, øke evnen til selvregulering og lære dem å skape gode relasjoner. Hjernelæring jobber via skolen, der alle barn er.