<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: TECH4GOOD

#0447: Sirkulært klesforbruk

Gjest: Sigrun Syverud

Daglig leder of Fjong


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med daglig leder i Fjong, Sigrun Syverud, om sirkulært klesforbruk. FJONG er et digitalt nettsted der du kan leie og leie ut klær, noe som gir folk en større, grønnere og mer spennende garderobe til et lavere budsjett. I podcasten diskuterer Silvija og Sigrun hvordan vi kan gjøre fjonge damer mer samfunnsbevisste. Hvorfor burde vi leie klær fra naboen heller enn å kjøpe noe nytt?
Full transcript (Available soon)

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i teknologi?
Jeg er 32 år gammel, kommer fra Oslo og er utdannet økonom. Ble for alvor interessert i teknologi da jeg startet Fjong og så hvor viktig det var med teknologi som en muliggjører (enabler) for tjenesten.

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
Det aller viktigste jeg gjør som daglig leder er å sørge for at alle andre kan gjøre jobben sin best mulig, vet hvilke mål aktivitetene deres fører til at vi oppnår som selskap og trives med å nå målene. Det viktigste vi gjør som team, er å gjøre det så enkelt som mulig å leie klær. Da må mye spille sammen: teknologi, logistikk, kundeservice etc.

Hva fokuserer du på innen teknologi?
Vi bygger en web-basert plattform som muliggjør enkel klesleie. Litt sånn som Airbnb, men for klær.

Hvorfor er det så spennende?
Det er spennende først og fremst fordi vi er med på å gjøre kleskonsum grønnere og endre hvordan vi konsumerer klær. Klesindustrien er en av verdens mest forurensende industrier og slipper ut mer klimagasser enn fly og skipsfart til sammen. Halvparten av plaggene som produseres blir sjelden eller aldri brukt, og bransjen er overmoden for endring.  Utover det er det utrolig spennende å bygge opp et selskap. Læringskurven er bratt og følelser og engasjement sterkt!

Hva synes du er de mest interessante kontroversene?
Om klimaendringene er menneskeskapt eller ikke. Eller om vi må legge om forbruket vårt i dag eller ikke. For meg er svaret åpenbart på begge spørsmål. Men det er viktig å prøve å forstå folk som ikke er enig i dette, og hva man kan gjøre for å få også dem til å ta grønne valg.

Dine egne relevante prosjekter siste året?
Forbedring av tjenesten, utvikling av organisasjonen.

Har du andre gode eksempler på din type teknologi internasjonalt og nasjonalt?
Rent the runway og Stitch Fix. 

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Programmering, soft skills som empati, retorikk og ledelse og lignende ferdigheter som ikke maskiner kan ha.

Er det noe vi gjør her i Norge som er unikt?
I Norge er vi gode på tillit, noe som er avgjørende for god kommunikasjon og for å få folk med på endringer.

Et favorittsitat om fremtiden?
«Gi meg sinnsro til å godta det jeg ikke kan forandre, mot til å forandre det jeg kan, og visdom til å se forskjellen.»  

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:Klesindustrien slipper ut mer klimagasser enn fly og skipsfart til sammen, og halvparten av alle plagg som produseres blir sjelden aller aldri brukt. Er klesutleie veien å gå for å redusere utslippene, eller bør vi heller gjøre noe med selve klesindustrien?

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
STARTUP

This is what you will learn:

Sirkulær økonomi Bærekraft Algoritmer Grønt forbruk Gründerskap
Klesindustrien er en av verdens mest forurensende industrier og slipper ut mer enn fly og skipsfart tilsammen. Vi er med på å gjøre kleskonsum grønnere og endre hvordan vi konsumerer klær. Halvparten av plaggene som produseres blir sjelden eller aldri brukt. Bransjen er overmoden for endring.

- Sigrun Syverud

Recommended literature:
«The Hard Thing about Hard Things» skrevet av Ben Horowitz 

This is Fjong

FJONG er et digitalt nettsted der du kan leie og leie ut klær, noe som gir deg en større, grønnere og mer spennende garderobe til et lavere budsjett, og tillater en å tjene penger på klær og vesker som fortjener å bli brukt mer. FJONGs hovedkvarter ligger i Oslo, Norge.