<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: LØRNSOC

#0449: LØRNSOC: Henrik Hatlebrekke: Fremtidens mobilitet

Gjest: Henrik Hatlebrekke

Leder for MobilityLab

StartupLab


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med leder for MobilityLab i StartupLab, Henrik Hatlebrekke, om mobilitet og transport. StartupLab er Norges største teknologi-inkubator og ble offisielt lansert våren 2012. Inkubatoren holder til på Forskningsparken i Oslo, og har i dag over 60 aktive selskaper og har siden oppstarten støttet over 260 selskaper. I podcasten forteller Henrik om hva som er de mest spennende innovasjonene som skjer i mobilitet og transport akkurat nå. Silvija og Henrik diskuterer også hvordan vi kan koble start-ups over hele Norge sammen med de etablerte i sine respektive industrier. 

Hva er det viktigste gjør dere på jobben?
Vi jobber hver dag med å koble startups fra hele Norge innen mobilitet og transport med de etablerte i industrien, da gjennom våre partnere.

Hvorfor er det spennende?
Det skjer helt enormt mye i bransjen og det påvirker hverdagen til folk. Enten du pendler eller skal kjøpe elbil eller bare vil ha levert noen varer hjem på døren. Det er mobilitet og transport i alt sammen.

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?
I det siste har det vært mye storm rundt delte elsparkesykler. Det er alltid moro når det man holder på med får litt ekstra oppmerksomhet. Ellers er det klart at elbiler får mye oppmerksomhet og det representerer virkelig et av de største paradigmeskiftene i mobilitet. Det synes jeg er veldig spennende.

Dine andre favoritteksempler på din type teknologi internasjonalt og nasjonalt?
Det som skjer med sammenfletting av ulike transportformer som Uber, Lyft og finske Whim er langt fremme og superspennende. Vi som forbrukere slipper etterhvert å forholde oss til ørtenogførti apper, men det blir løst i bakkant. Også må jeg få nevne mobility analytics som fortsatt er i den spede begynnelsen. Altså detaljert innsikt i hvordan folk beveger seg rundt om i byene, som igjen gir muligheter for å tilpasse byer og transporttilbud mer effektivt.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Kunnskap om å bygge produkter, og å kunne lede tekniske teams. Spisskunnskap, ikke potet-kunnskap.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
Det beste vi gjør handler om elektrifiseringen, etter min mening. Både av personbiler, busser, varebiler, ferger, småbåter og fly.

Et favoritt fremtidssitat?
Vi overvurderer hvor mye vi kan oppnå på kort sikt, og undervurderer hvor mye vi kan oppnå på lang sikt.

Viktigste poeng fra vår samtale?
Norge har en helt unik posisjon og mulighet innen elektrifisering akkurat nå. Vinduet er lukket om maks et par år. Det bør vi utnytte nå. 

Cluster

This what you will learn:

Mobilitet Startups Transport  Startups
Norge ligger langt fremme på alt fra elektriske ferger, fly og biler. Denne omveltningen er noe ikke folk har skjønt hvor stor er. Norge er utrolig gode på å tilrettelegge for denne infrastrukturen.

- Henrik Hatlebrekke

Recommended literature:
Drive-klyngen i Sverige McKinsey har også en tung satsning på analyse og innsikt innen mobilitetsteknologi.

This is StartupLab

StartupLab er en teknologiinkubator og en tidlig investor i Oslo Science Park. For tiden er 82 tekniske oppstart og ca. 350 gründere en del av laboratoriet. StartupLab sin filosofi er å blande erfarne tekniske entreprenører med de mindre erfarne. Organisasjonen er stolte av å ha noen av nøkkelpersonene og grunnleggerne av Opera Technology, Funcom, Trolltech og Confirmit tilknyttet selskapene sine.

Test your knowledges on this podcast, sign in for microcourse on lorn.university

Try microcourse