<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: BUILDTECH

#0453: Digitalisering av byggebransjen

Gjest: Eirik Kivijervi

CEO

Kivijervi Entreprenør AS


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med daglig leder og eier i Kivijervi Entreprenør AS, Eirik Kivijervi, om digitalisering av byggebransjen. Kivijervi Entreprenør AS er et selskap som har utviklet seg kontinuerlig siden oppstart. Over 30 år har mye skjedd, og Kivijervi Entreprenør er i dag en allsidig totalentreprenør med 50 ansatte, og en årlig omsetning på ca. 150 millioner. Eirik deler erfaringer fra sin del av reisen med å bygge Kivijervi Entreprenør, og sammen med Silvija diskuterer han hvordan man finner mot til å investere og tenke langsiktig, og hvordan man best tilnærmer seg digitalisering som liten eller mellomstor bedrift.

Utdanning?

Ingeniør og bedriftsøkonom. Grunnfag i IT.

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i teknologi?

En Altagutt. Teknologi har alltid vært fascinerende. Det startet hjemme når den første PC-en kom i hus.

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?

Vi bygger fremtidens byggverk for infrastrukturer, undervisning, folkehelse, omsorg og bolyst.

Hva fokuserer du på innen teknologi?

At vi må endre måten vi jobber på for å nyttiggjøre den teknologiske fremtiden.

Hvorfor er det spennende?

Det er spennende på grunn av hva et slikt fokus gjør med menneskene i vår bedrift. Alle er engasjerte i utviklingen og alle leter hele tiden etter nye teknologiske muligheter. Så lenge strategi og metodikk ligger til grunn er det mye enklere å teste ut og implementere ny teknologi.

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?

Hva digitaliseringen gjør med de menneskelige relasjonene. Vi har akkurat vært case i et forskningsprosjekt utført som masteroppgave av to studenter vet UiT i Alta der menneskelige relasjoner i den teknologiske utviklingen var et av hovedtemaene. Selv om vi innfører bøttevis av ny teknologi vil alltid de menneskelige ressursene være de viktigste. Dette kan være lett å glemme i det store fokuset på digitalisering.

Dine egne relevante prosjekter siste året?

Vårt samarbeidsprosjekt innenfor teknologi og digitalisering mellom 5 entreprenørbedrifter i Alta som til daglig er harde konkurrenter.

Dine andre favoritteksempler på din type teknologi internasjonalt og nasjonalt?

De mulighetene AI og IoT legger til rette for i vår bransje i forhold til innhenting av data til drift relatert til styring kvalitetssikring, kontroll og visualisering. Vi ser vel og merke at det er behov for en stor grad av standardisering for at teknologien skal komme til full utnyttelse.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?

Alle næringer vil i fremtiden ha behov for mennesker med kunnskaper om teknologi. Etter hvert vil det implementeres opplæring i basisferdigeheter i de respektive fagutdanninger, men for å kunne ligge i front å henge med på utviklingen vil alle ha behov for mennesker med interesse og kunnskaper om ny teknologi.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?

I Norge er byggebransjen kommet langt med å ta i bruk teknologi. Det satses på dette fra myndighetshold. Bygg21 og Building SMART er eksempler på dette.

Viktigste poeng fra vår samtale?

Ta i bruk og se mulighetene i ny teknologi sammen. Ha en klar strategi for hvordan du vil jobbe, uavhengig av teknologi. Se menneskene og ta vare på relasjonene i iveren med å utnytte ny teknologi

SME

This what you will learn:

BIM teknologi IoT Kunstig intelligens
Selv om vi innfører bøttevis av ny teknologi vil alltid de menneskelige ressursene være de viktigste. Dette kan være lett å glemme i det store fokuset på digitalisering.

- Eirik Kivijervi

Recommended literature:
Buildingsmart.no Masteroppgaven av Nina Furulund Eriksen og Ida Marie Thomassen: Digitaliseringens inntog i byggebransjen, effekter av digitalt samarbeid.

This is Kivijervi Entreprenør AS

Kivijervi Entreprenør er en familiebedrift som har utviklet seg siden 1947, og som i dag er en fremtidsrettet totalentreprenør i byggebransjen som ønsker å være forut innen teknologi, og bidra til å bygge et bærekraftig samfunn gjennom å ta gode miljøvalg. Digitale verktøy er nå sentrale i Kivijervi Entreprenør, gjennom alle fasene av prosjektene de gjør med sine samarbeidspartnere.

Test your knowledges on this podcast, sign in for microcourse on lorn.university

Try microcourse