<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: ENERGYTECH

#0455: Fremtiden er elektrisk

Gjest: Stig A. Hanssen

Administrerende direktør

Ishavskraft AS


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med administrerende direktør i Ishavskraft AS, Stig A. Hanssen. Stig var blant de første kullene som tok i bruk PC på BI midt på 80-tallet. Som teknologi- og miljøentusiast jobber han i dag i strømleverandøren Ishavskraft med å levere fornybar energi i det norske sluttbrukermarkedet. I episoden forteller han om hvordan de jobber med å finne smarte måter å bruke bærekraftig energi på. Han forteller også om hvordan tungtransport potensielt kan klare seg helt uten fossilt drivstoff i fremtiden. 

 

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i teknologi?
Jeg er en 54 år ung 3-barnsfar. Jeg var med i de første kullene som tok BI utdannelsen med PC/EDB midt på 80 tallet, og jeg har hatt Windows 1.1 installert, jeg har hatt en mobiltelefon på 7kg installert i en Ford Escort osv.

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
Vi jobber hver dag for at samfunnet skal klare klimamålene og bli bærekraftig med bruk av fornybar energi og fremtidsrettede energiløsninger. Vårt fokus er hovedpoengene i fornybardirektivet fra EU som omhandler tiltak for å redusere forurensing under drift.

Hva fokuserer du på innen teknologi?
All nyvinning som kan forenkle, forbedre og fornye våre egne arbeidsprosesser og hverdagen til våre kunder og samfunnet rundt oss.  Sammen med kundene skal vi bidra til denne endringen.

Hvorfor er det spennende?
Fordi utviklingen nå går så raskt at vi kommer til å finne løsninger som kan skape et bedre liv for mennesker på hele kloden, uten at vi raserer moder jord, slik vi er i ferd med å gjøre om vi ikke radikalt endrer kurs.

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?
At energi og energibruk er den største syndebukken i menneskeskapt global oppvarming etter den industrielle revolusjonen, men at vi i lag med våre kunder også har mange av løsningene på utfordringene vi står i.

Dine egne relevante prosjekter siste året?
Fremtidsrettede energiløsninger både i hjemmet og på jobb, og elektrifisering både til lands og til vanns.

Dine andre favoritteksempler på din type teknologi internasjonalt og nasjonalt?
Jeg er opptatt av at vi ikke må være historieløse, men se de lange linjene og kanskje oppdage at historien kan avdekke egenskaper, muligheter og fortrinn som teknologi kan ta til et helt nytt nivå.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Vi vil trenge to typer kompetanse i fremtiden. Spesialistene og de som kan sette sammen spesialister.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
Norge er helt i front internasjonalt når det gjelder smart infrastruktur innen kraft. Også er vi på rett vei i å utvikle tettere samarbeid mellom forskning og utvikling, næringslivet og det offentlige.

Et favoritt fremtidssitat?
They always say that time changes things, but you actually have to change them yourself.

Viktigste poeng fra vår samtale?
Norge har en unik mulighet til å utnytte egne fortrinn, fremdeles være i front på utvikling av fremtidens energiløsninger i samarbeid med kundene. Vi og kundeene våres. Fremtiden er elektrisk!         

Dette LØRNER du:

Kunnskap for framtidens energi.  Fornybar energi Fornybardirektivet fra EU Bærekraft
Utviklingen går så raskt at vi kommer til å finne løsninger som kan skape et bedre liv for mennesker på hele kloden. Vi er i ferd med å ødelegger kloden vår om ikke vi radikalt endrer kurs.

Stig A. Hanssen

Anbefalt litteratur
Løsningen er grønn av Per Hjalmar Svae  Tekster fra professoren Ove Jakobsen ii økologisk økonomi

Dette er Ishavskraft AS

Ishavskraft AS er én av Norges største strømleverandører og én av de største forvalterne av konsesjonskraft i Norge. Ishavskraft selger fornybar energi i det norske sluttbrukermarkedet, og har en solid portefølje av privat- og bedriftskunder. Selskapet har kontorer i Alta og Tromsø, og er heleid av Troms Kraft.

Refleksjon

Et argument mot et full-elektrisk samfunn er at det behovet for fossilt brensel for å drifte tungtransport. Tungtransport er en viktig kilde for ulike industrier og utgjør bemerkelsesverdige inntekter til det norske samfunnet. Er miljøet truet av økonomisk overlevelse? Hva må så ligge til rette fra det offentlige for å støtte til løsninger i retning fornybar energi i drift hos dem virksomhetene som i dag drifter på fossilt brensel?