<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: FINTECH

#0456: Digitalisere banken

Exported: Petter Høiseth

Konsernsjef

SpareBank 1 Nord-Norge


Med Lørner Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med konsernsjef i SpareBank 1 Nord-Norge, Petter Høiseth, om rollebyttet som foregår innen bransjen og om hva vi kan være stolte av i Nord-Norge. Petter og Silvija diskuterer hvordan man kan utvikle en forretningsmodell som har vært i bruk i over 200 år. Petter forteller også om hvordan AI brukes på en relevant måte nå innenfor bank og finans.

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i teknologi?
Konsernsjef i SpareBank 1 Nord-Norge. Interessen for teknologi begynte for alvor da jeg begynte i banken for 10 år siden.

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
Skape effektive, brukervennlige løsninger internt og ut mot kundene, samt finne gode måte å utnytte datamengden vi besitter for å bedre tilbudet til kunden. Teknologien skal skape verdi for ansatte og kunder.

Hva fokuserer du på innen teknologi?
I jobbsammenheng handler det om både AI, robotisering og ikke minst bedre og mer intuitive kunde-grensesnitt. Digitalisere det som bør digitaliseres. Samtidig er vi svært opptatt av at teknologi så langt ikke kan erstatte mennesker. Vi driver med rådgivning, og vi ser at ved viktige hendelser i livet er det et menneske kundene vår trenger å møte.

Hvorfor er det spennende?
Det er - slik jeg ser det - i kombinasjonen av menneske og teknologi og data den virkelige kraften ligger.

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?
Det jeg opplever som mest aktuelt nå er bruk av data. Vi besitter store mengder data og detaljer om kundene våre. Vi har dype innsikt i våre liv. At vi behandler disse dataen på en trygg og skikkelig måte, er avgjørende.

Dine egne relevante prosjekter siste året?
Det aller mest spennende akkurat nå er innføring av nytt CRM-system som vi tror vil styrke både oss og kundeopplevelsen man vil få som kunde i SpareBank 1 Nord-Norge. Målet er å endre hele tilnærmingen til kundene og samhandling internt.

Dine andre favoritt-eksempler på din type teknologi internasjonalt og nasjonalt?
Et kjedelig svar kanskje, men jeg er fortsatt svært fornøyd med Uber, og synes det er et strålende eksempel på helt ny fix av et egentlig uforandret behov.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Jeg tror det blir viktig å ha oversetter-kompetanse. Forstå hvordan teknologi kan forenkle og forbedre. Det holder ikke å være god til å programmere - du må forstå hvilke i prosesser teknologi faktisk kan forenkle og forbedre.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
Det finnes helt sikkert mange eksempler, og fra egne rekker kan jeg nevne Vipps og hele infrastrukturen knyttet til betaling og legetimering. I tillegg er det offentlige langt fremme i Norge.

Et favoritt fremtids-sitat?
Jeg vil bruke det vi selv benytter i SpareBank 1 Utvikling: «Den beste måten å forutsi fremtiden på er å skape den.»

Viktigste poeng fra vår samtale?
Digitalisering må ikke utelukkende fokusere på teknologi, kundene, organisasjonen og menneskene må stå i fokus.

Anbefalt litteratur:

Nord-Norge Sparebank 1  Digitalisering av bank Forretningsmodeller  Reguleringer
AI og roboter har et stort potensial innen finans. Digitale rådgivere jobber døgnet rundt uten å kreve overtidsbetaling. Det gir en stor service-forbedring sett fra kundens ståsted. Samtidig er de feilfrie, dersom de er riktig «opplært». Bruken av data reiser også etiske spørsmål som vi er oppmerksomme på.

Petter Høiseth

Dette er SpareBank 1 Nord-Norge

SpareBank 1 Gruppen AS er et holdingselskap eid av SpareBank 1 Nord-Norge, SpareBank 1 SMN, SpareBank 1 SR-Bank, SpareBank 1 Østlandet, Samarbeidende Sparebanker, Landsorganisasjonen (LO) og fagforbund tilknyttet LO. SpareBank 1 Gruppen ble etablert i 1996. SpareBank 1 Gruppen har et administrativt ansvar for samarbeidsprosessene i SpareBank 1-alliansen, der teknologi, merkevare, kompetanse, felles prosesser / utnyttelse av beste praksis og innkjøp står sentralt. Alliansen driver også utviklingsarbeid gjennom tre kompetansesentra innenfor læring (Tromsø), betaling (Trondheim) og kreditt (Stavanger).

Refleksjon

Sparebanken 1 Nord Norge er opptatt av det figitive; det fysiske og de digitale. I utfordrerne tider søker vi menneskelige relasjoner for å drøfte ansikt til ansikt om egnes handlinger kan være i riktig retning eller ei. Trengs den digitale utviklingen mer «fig» i det digitale, eller er det vi som fysisk som må forstå at vi kan stole på det «ive»?