<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: FINTECH

#0457: Teknologi for bedre økonomiske valg

Gjest: Åste Einn

CDO & Co-Founder of Payr


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med CDO & Co-Founder i selskapet Payr, Åste Einn, om hvordan du kan forbedre ditt finansielle liv. Gjennom samtalen får vi lære mer om hvordan en kan hente ut informasjon fra en regning, for å si noe om hvorvidt en leverandør passer for deg. Åste forteller oss også om hvordan man kan gjøre bedre økonomiske valg gjennom teknologien som utgjør grunnlaget for Payr.
Full transcript (Available soon)

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i teknologi?
Utdannet kunstner, men ramlet inn på interaksjonsdesign av en tilfeldighet, var på ingen måte interessert i teknologien, kun problemløsning og forstå hva mennesker trenger. Men! Selvfølgelig gikk veien til teknologi! Fortsatt er jeg mindre interessert i teknologien som sådan, men veldig interessert i hva den kan gjøre for oss mennesker.

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
Å hjelpe folk med deres finansielle liv. Økonomi er vanskelig, og vi vil gjøre det lettere å ta gode økonomiske valg.

Hva fokuserer du på innen teknologi?
Menneskene som skal bruke teknologien, altså sluttbrukerne.

Hvorfor er det spennende?
Fordi mennesker er komplekse og irrasjonelle- og jeg elsker å forstå hvordan andre tenker.

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?
Det at vi mennesker tror vi går rundt og er rasjonelle, men at vi egentlig tar veldig mange valg med krokodillehjernen vår, eller Homer Simpson-hjernen. Folk snakker mye om “kunden i sentrum” nå, men jeg tror vi har en lang vei igjen til å virkelig forstå mennesker. Og det er på det store plan; forretningsidé som funker for folk, men også ned i en setning på en webside. Folk forlater tjenester de ikke forstår. 

Dine egne relevante prosjekter siste året?
Altså, livet er aller mest Payr, Payr og Payr. Og det andre jeg presser inn er- å få flere kvinner i tech. 

Dine andre favoritt-eksempler på din type teknologi internasjonalt og nasjonalt?
Jeg liker det som gjør livet lettere, eller mer oppdagende, eller som utnytter noe som ikke før har vært utnyttet. Airbnb er et gammelt eksempel, men noe som svarer for alle de “kravene”. 

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Alle jobber vil sannsynligvis eksistere i en kombinasjon med teknologi. Men her trengs det masse forskjellige yrker- vi trenger filosofer til å diskutere etiske valg, som for eksempel om vi kan fjerne malariamyggen. Ellers vil jeg si å være kritisk til kilder er ekstremt viktig kunnskap. 

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
No Isolation og Remarkable. 

Et favoritt fremtidssitat?
Einstein: “If I had an hour to solve a problem I’d spend 55 minutes thinking about the problem and five minutes thinking about solutions”. 

Viktigste poeng fra vår samtale?
Bruk masse tid på å forstå folk, deres utfordringer, irritasjoner og ønsker- før og under utviklingen av tjenester og produkter.

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:De unge takler teknologi såkalt bedre enn dagens eldre i pensjon. Omstillingen fra å betale regninger i banken til å betale digitalt over app kan for dagens eldre oppleves utfordrende. Hvordan vil dagens unge være som pensjonister mon tro, og hvordan betales regninger da?

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
STARTUP

This is what you will learn:

Big Data Tjenesteutvikling Økonomi AI Markedsplassen
Bruk masse tid på å forstå folk, deres utfordringer, irritasjoner og ønsker. Før og under utviklingen av tjenester og produkter.

- Åste Einn

Recommended literature:
Predictability Irrational av Dan Ariely The Design of Everyday Things av Donald Norman

This is Payr

Payr er et norsk fintech-selskap med et sterkt fokus på brukeropplevelse og design. Payr ble startet i 2016 av et gründer-team med ambisjoner om å gjøre ditt og mitt økonomiske liv mye enklere. I Juni 2017 lansertes den første Payr-appen, en app som lar brukerne legge inn KID- og kontonummer ved å ta et bilde av den, og er helt uavhengig av hvilken bank man har. I Oktober 2018 kåres Payr til et av de mest innovative fintech-selskapene i verden av H2 Ventures og KPMP. Bare 100 selskaper får plass på listen, og Payr er det eneste norske selskapet. I 2019 slo Payr seg sammen med Hudya, og ble en del av nordiske Hudya Group.