<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: CLEANTECH

#0458: Det finnes ikke søppel mer

Gjest: Adis Cengic

Fabrikksjef

Norsk Gjenvinning


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Fabrikksjef hos Norsk Gjenvinning, Adis Cengic. Adis er utdannet ingeniør og leder i Norsk Gjenvinning et team som omgjør søppel til råvarer, gjennom teknologi. Ved hjelp av sensorteknologi og stordataanalyse er de i stand til å skape sirkulærøkonomi i praksis. I episoden forteller Adis mer om hvordan Norsk Gjenvinning jobber, hvordan de organiserer roboter slik at de gjør hverandre smartere, samt hvorfor han mener at det ikke finnes søppel lengre. Denne podcasten er laget i samarbeid med NITO.

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?

Jeg er så heldig av å være del av et team som hver dag muliggjør for sirkulær økonomi i praksis. Vår oppgave er å ta søppelet til folket og magisk (gjennom prosesser, teknologi og dyktige kollegaer) omgjøre det til råvarer for nye produkter.

Hva fokuserer du på innen teknologi?

Muliggjøre teknologi, sensorteknologi i kombinasjon med stordataanalyse med stor grad av menneskeinvolvering for å optimalisere prosesser.

Hvorfor er det spennende?  

Det åpner nye muligheter for gårsdagens «umuligheter».

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?

I en verden som flyter over av søppel, så finnes det ikke søppel mer.

Dine egne relevante prosjekter siste året?

Nylig åpning av verdens første heldigitale sorteringsanlegg.

Dine andre favoritteksempler på din type teknologi internasjonalt og nasjonalt?

Avery Dennison NTP, trykkeri i Sogn som bruker teknologi til å utkonkurrere lavkostland.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?

Relevant kunnskap for framtida er konstant påfyll av relevant kunnskap for framtida.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?

«Trekant-samarbeidet» og den norske modellen er det beste grunnlaget for ta teknologileiinga.

Et favoritt fremtidssitat?

Impossible is nothing.

Viktigste poeng fra vår samtale?

Det finnes virkelig ikke søppel mer.

ENTERPRISE

This is what you will learn:

Sirkulær økonomi  Sensorteknologi Optisk teknologi Optisk bildegjenkjenning Robot samarbeid  Prosessteknologi 
I ein verden som flyter over av søppel, så finnes det ikke søppel mer...

- Adis Cengic

Recommended literature:
Turnaround at Norsk Gjenvinning - Case - Harvard Business School

This is Norsk Gjenvinning

Norsk Gjenvinning er Norges største leverandør av gjenvinnings- og miljøtjenester. Som konsern har Norsk Gjenvinning en ambisjon om å være bransjens beste aktør når det gjelder bærekraft. De siste årene har de tatt en posisjon innen bærekraftig utvikling og fremtidens sirkulærøkonomi. Norsk Gjenvinning har størst geografisk dekning i bransjen, med ca. 50 anlegg i hele Norge. Hovedkontoret er på Lysaker utenfor Oslo, og i tillegg har de virksomheter i Sverige, Danmark og Storbritannia.