<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: ENERGYTECH

#0460: «Tinder» for fornybar energi

Gjest: Hans Petter Kildal

CEO of Becour AS


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med CEO av i Becour AS, Hans Petter Kildal. I Becour jobber Hans med å hjelpe kunder å velge grønn strøm og fornybar energi. Gjennom deres teknologi er målet å lage et system for digital sporing av fornybar energi. I episoden forteller Hans mer om hvordan de utvikler denne plattformen. Han forteller også om konseptet "conspicuous production", samt om hans tanker rundt hvordan markedet påvirkes av at vi nå kan ha systemer som gjør at kraftprisen ikke bare reduseres, men noen ganger går i minus, gjennom bruk av fornybar energi. 

 

Full transcript (Available soon)

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i teknologi?
Jobber med å finne frem til digital teknologi som løser kundebehov  - Det grønne skiftet, og jakten på løsninger .

Hva fokuserer du på innen teknologi?
Jeg er ikke selv teknolog, men er opptatt av hvordan digital teknologi kan løse konkrete behov og utfordringer i det grønne skiftet. Det er teknologer med blant initiativtakerne til og ansatte i Becour.

Hvorfor er det spennende?
Fordi fremtiden er elektrisk, fornybar og digital.

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?
Sporing av ikke-fysiske attributter  Verdien av «immaterial property rights» og «claims»  «Frankensteins dilemma»  Hvordan verden er i ferd med å bli immateriell  Blockchain og jakten på anvendelse.

Dine egne relevante prosjekter siste året? 
En digital peer-to-peer plattform for fornybar energi med garantert opprinnelse. 

Dine andre favoritteksempler på din type teknologi internasjonalt og nasjonalt? 
Mystory og Instatrust by DNV GL.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Kunnskap og data er det som er «gull» i fremtiden.   Kunnskap om bærekraft. Vite hvordan ting henger sammen, skjønne hva mennesker behøver for å kunne leve videre på jorden.  Tillit og transparens er nøkkelord i den kompleksiteten vi har i verden i dag og vil ha i fremtiden.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
Tillitsbasert arbeidsliv, flat struktur, egalitært, høy grad av utdanning i befolkningen, tidlig ut med å ta i bruk nye teknologiske løsninger.

Et favoritt fremtidssitat?
Vårt eget  “The future is electric, renewable and digitalized”. Margaret Mead: “Never doubt that a small group of thoughtful, committed citizens can change the world; indeed, it's the only thing that ever has.”

Viktigste poeng fra vår samtale?
Fornybar energi er en viktig den viktigste innsatsfaktoren i å løse de menneskeskapte klimaproblemene. Strøm er en kjedelig råvare. Fornybar energi er en interessant merkevare. Med hjelp fra digitale verktøy, kan fornybar energi gå fra å være et rasjonelt til et emosjonelt produkt.   

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:

I det nye energimarkedet sørger Becour AS for fullt innsyn om fornybar strømproduksjon til forbrukerene av den. Som forbruker stiller man med mandat i valget mellom å forsyne seg med grønnere strøm, samt et voksende bevissthet om området. Kraftproduksjon er tradisjonelt en viktig inntektskilde for lokale samfunn, og Norge som nasjon deretter. Hvordan skal vi sammen gå inn i en grønnere fremtid med grønnere kraftproduksjon uten at kraftmarkedet svekkes? Hvordan skal fossile næringer overleve og fortsatt være en ressurs for samfunnet? For hva er enden på visa dersom alle kraftselskaper ble informasjonspliktige om sin kraftkilde?

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
SME

This is what you will learn:

Bærekraft Digital peer-to-peer plattform 

Fornybar energi “Grønne sertifikater”

Blockchain

Fornybar energi er den viktigste innsatsfaktoren i å løse de menneskeskapte klimaproblemene. Strøm er en kjedelig råvare. Fornybar energi er en interessant merkevare. Med hjelp av digitale verktøy kan fornybar energi gå fra å være et rasjonelt produkt til et emosjonelt produkt.

- Hans Petter Kildal

Recommended literature:
 EUs fornybardirektiv   «Let my people go surfing» av Yvon Chouinard  «Tipping point» av Malcom Gladwell  «Steve Jobs» av Walter Isaacson «The zero marginal cost society” av Jeremy Rifkin

This is Becour AS

Becour hjelper selskaper å skaffe fornybar energi og bekjempe energifattigdom. Becour er en forkortelse for "be courageous" og selskapet sitt mål er å realisere de grønne verdiene for produsenter av fornybar energi. Becour har introdusert verdens første nettbutikk for fornybar energi som forbinder selskaper og produsenter av fornybar energi.