<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: ENERGYTECH

#0461: Solceller på alle tak

Gjest: Carl Christian Strømberg

Grunnlegger og Teknisk Direktør of Solcellespesialisten


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Grunnlegger og Teknisk Direktør i Solcellespesialisten, Carl Christian Strømberg. Solcellespesialisten har levert solcelleanlegg til næringsbygg i over 5 år og regnes i dag som Norges største leverandør. I episoden forteller Carl Christian om kompleksiteten som er i deres bransje og hvordan de blir tvunget av et marked preget av rammebetingelser med høye kostnader og lønning til å jobbe effektivt og smartere enn resten. Han reflekterer også over om dagens solcelleteknologi er moden nok til å taes i bruk i stor skala i Norge akkurat nå. 

 

Full transcript (Available soon)

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i teknologi?
38 år gammel Teknologioptimist  Jeg er født-sånn, har brukt PCer til å løse utfordringer siden 1986. Brukte internett alt på tidlig 90-tall.   Praktisk anlagt.

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
Ta ansvar for helheten og løse kundens behov

Hva fokuserer du på innen teknologi?
Hvordan ulike teknologiske fagretninger kan fungere sammen. (Arkitekt/Byggteknikk/IT/Elkraft)

Hvorfor er det spennende?
Vi har hele tiden prosjekter der vi er først i verden som jobber med de aktuelle problemstillingene. 

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?
Hele samspillet vi har med arkitekter og byggherrer for å få realisert solceller på nye eller eksisterende bygg.

Dine egne relevante prosjekter siste året?
- Arbeidet i NK64 komiteen for nytt regelverk for solceller i Norge.  
- Være mentor for Helene Tømmerbakke på Powerhouse Trondheim  Arbeidet med å få Fjordkraft til å selge solceller.  
- Utvikling av APIer på Solkart.no til bruk hos Fjordkraft, Eidsiva, Haugaland Kraft mfl.  
- Bidrar til profesjonalisering av bransjen.

Dine andre favoritteksempler på din type teknologi internasjonalt og nasjonalt? 
Vårt eget Powerhouse Brattørkaia-prosjekt i Trondheim.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Programmering og algoritmer   Hvordan bruke og skape energi smartere.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette? 
Vanskelige rammebetingelser som høye kostnader og høye lønninger gjør at vi må gjøre alt bedre og smartere. Vi monterer Solceller på tak i Norge til samme pris som Solceller i store parker i Afrika.

Et favoritt fremtidssitat? 
NVE som spør at  i 2030 vil 1,9TWh bli produsert med solceller i Norge. Dette er både veldig mye og veldig lite avhengig av kontekst.

Viktigste poeng fra vår samtale?
Samspillet mellom teknologier er viktig  Man må tørre å ta ansvar  Selskaper må tenke bærekraft i dag, hvis ikke har de ikke noen kunder om 10 år.   

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:NVE, Norges vassdrag –og energidirektorat, har som mål innen 2030 at 1,9terrawatt timer i året skal produseres av solenergi. Det er 1-2% av totalt strømforbruk i Norge, Tilsvarende er det 0,5million kvadrat med solceller. Oppmerksomheten rundt solcelleenrgi vokserog Christian Strømberg tror vi vil  det dobbelteHva  til for at vi kan triple målet?

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
SME

This is what you will learn:

Bærekraft Programmering 

Solcelleteknolog Regulering

Selskaper må tenke bærekraft i dag, hvis ikke har de ikke noen kunder om 10 år.

- Carl Christian Strømberg

Recommended literature:
Netflix filmen: American Factory

This is Solcellespesialisten

Solcellespesialisten er Norges største solcelleinstallatør. De har over 55 ansatte, og har installert over 1000 solcelleanlegg i Norge siden 2005. Selskapet har spesialisert seg på nøkkelferdige anlegg for bolig- og næring og leverer og monterer solcellepaneler, invertere og solcelleutstyr.